of 62688 LinkedIn

Excelsheet dwarsboomt bouw tienduizenden huizen

Een ondoordachte ‘excelsheet’ zet de nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam op slot, stelt Noord-Hollands gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij schreef er in juni een brandbrief over aan de verantwoordelijke minister, Ollongren. Een antwoord is er nog niet.

Een ondoordachte ‘excelsheet’ zet de nieuwbouw in de Metropoolregio Amsterdam op slot, stelt Noord-Hollands gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij schreef er in juni een brandbrief over aan de verantwoordelijke minister, Ollongren. Een antwoord is er nog niet.

Veel zwaarder

Steen des aanstoots is de Ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet die op 8 juni ter consultatie werd aangeboden. Daarin wordt het luchtvaartgeluid veel zwaarder meegewogen, met grote gevolgen voor het ‘akoestisch leefklimaat’ waarin de geluidsbronnen van bodem en lucht worden opgeteld. Op grond van die ‘excelsheet’ vallen veel grootschalige nieuwbouwlocaties in onder meer Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en Almere af. Of er moeten daar tienduizenden woningen minder gebouwd worden dan gepland.

Wat gebeurt hier?
Olthof is als PvdA-gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor Schiphol. Hij zegt: ‘In de Luchtvaartnota van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) misten we in mei al de samenhang met de ruimtelijke ordening. Als wethouders en gedeputeerden rond Schiphol verweten we haar daarom een gebrek aan integrale aanpak. Het bleek vervolgens bij de Aanvullingsregeling geluid nog erger dan we dachten. Die integraliteit wordt niet alleen gemist tussen landelijke overheid, provincie en gemeenten, maar ook tussen departementen onderling. De Aanvullingsregeling geluid is vanuit Binnenlandse Zaken geschreven, maar gaat eigenlijk over de hinder van Schiphol. Zonder de consequenties ervan voor de woningbouw goed te doordenken. We missen echt elke vorm van integraliteit, van maatwerk. Iedereen heeft nu zoiets van jongens, wat gebeurt hier?’


Knoeperhard getroffen
Noord-Holland heeft een totale woningbouwopgave van 175.000 tot 2030. Een groot deel daarvan is volgens Olthof geprojecteerd in de metropoolregio, ‘omdat het landelijk gebied zoveel mogelijk landelijk moet blijven. De grote bouwopgave zit in Almere, in Amsterdam en omstreken, in Haarlemmermeer. Haven-Stad, een grote ontwikkelingslocatie van Amsterdam, wordt hier knoeperhard door getroffen. Zaanstad en Haarlemmermeer idem. Dat treft 70, 80 procent van de opgave die daar ligt, tezamen vele tienduizenden woningen. En dan hebben we het alleen over het traject tot 2030. Daarna zijn er nog twee keer 75.000 woningen geprojecteerd.’

Bagatelliseren
Hoe kon het zo ver komen? Volgens Olthof heeft BZK ‘iets gedropt, zonder daarvan de consequenties te overzien. Vanuit het departement proberen ze het nu te bagatelliseren. Dat je met een goede onderbouwing nog veel woningen kunt bouwen. Maar we hadden dat aan de voorkant veel beter met elkaar moeten afstemmen. Ik denk dat de geluidsregels beleidsneutraal, dus zonder verzwarende factoren, hadden moeten worden toegevoegd. Ja, dan was ook de cumulatieregeling waarin je alles bij elkaar optelt geen probleem geweest. Ingewikkeld misschien, maar te doen. Maar als je het luchtvaartgeluid zoals nu zwaarder meeweegt, dan zet je de boel op slot. Begrijp me goed, ik ben vóór het verminderen van de geluidsoverlast, maar die neemt hierdoor niet af. Sterker nog, minister Van Nieuwenhuizen ziet in haar Luchtvaartnota nog ruimte voor groei.’

 

Naïef
Hadden provincies en gemeenten zich niet harder moeten maken voor een grotere stem in de nieuwe regelgeving? ‘Voor mij is dat lastig’, stelt Olthof. ‘Ik ben pas in maart geïnstalleerd. Maar niet alleen voor ons als bestuurders, ook voor experts in gebiedsontwikkeling en voor Bouwend Nederland kwam dit als een complete verrassing. Ik denk dat maar heel weinig mensen dit zagen aankomen. Kijk, het blijft een punt dat in Den Haag de besluiten moeten worden genomen. Maar ze hadden zelf ook al meteen een reactie op de Aanvullingsregeling kunnen geven. Het voelt nu alsof het rijk zelf ook is verrast door alle reacties. Dat vind ik wel naïef.’

Van tafel
Over hoe het verder moet is Olthof helder. ‘Deze regeling moet van tafel, al heb ik nog niet het gevoel dat Den Haag beweegt. Ik heb er in elk geval nog geen gesprek over gehad. Ook vanuit de bouwbranche worden de zorgen steeds groter. In 2019 hebben we als provincie onze bouwopgave van 15.000 woningen nog redelijk gehaald. Hoe het op dit moment met de bouw gaat, is moeilijk te zeggen. We zitten door de corona in een bijzondere situatie. En dan speelt ook nog het stikstofdossier, de Pfas-problematiek.’


Ollongren
Wie moet de gewraakte excelsheet van tafel halen? ‘Ik denk dat alleen degene die de brief heeft geschreven in positie is om hem terug te nemen. Ollongren, dus. Maar laten we dan ook meteen bekijken wat dat betekent voor de Luchtvaartnota, zodat de geluidshinder weer beheersbaar wordt. En we ook de woningbouwopgave die de minister van ons verlangt weer kunnen realiseren.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Goh bij verkeer zien ze geen overlast...
Het gaat niet om bouwen, bouwen, bouwen- je bent er voor je bewoners-niet de porejctontwikkleaars
Door Fred (bestuurslid HBVValkenswaard) op
Bouwen van huizen en dus de bewoners zijn ondergeschikt aan vliegtuiglawaai. Ook om redenen van duurzaamheid moet er beduidend minder gevlogen worden. De gedeputeerde wil dus niet minder overlast voor de inwoners.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het ontbreken van een integrale aanpak bij o.a. het woonruimtebeleid is het gevolg van het al jarenlang ontbreken van voldoende sturing en leiding door het Kabinet Rutte. Tijd voor verandering en nieuw -vooral beter- elan!
Door Hans op
Beste Michel, het gaat uitsluitend om belangen. De grote ontwikkelaars hebben al jaren veel landbouwgrond rond de grote steden in de Randstad; ze willen graag cashen en ze geven daarom wel graag een duwtje in de (lees:hun) goede richting: bouwen!
Door Peter87 (Pensionado vanuit gemeente) op
Als ik zo de reacties lees op het artikel dan denk ik: Ja als de werkgelegenheid gevestigd is in het drukke westen van het land en als daarin geen verandering komt door de werkgelegenheid te verplaatsen naar het oosten van het land, dan blijven woningen in at drukke westen nodig. En anders verplicht je werknemers om te reizen in de drukke files. Dus: woningen in het westen zijn nodig los van de geluidsoverlast.
Door Petra op
Ik heb nu al medelijden met al die mensen die een woning zoeken en straks veroordeeld zijn tot het ondergaan van nu al te veel en straks nog verder toenemende luchtvaartgeluidsoverlast.
Door Wottsjer (Watcher) op
Tja, de liberale regeringen Rutte vonden altijd al dat die rare Ruimtelijke ordening wel als directie bij BZK kon worden afgedaan, Nederland was wel af en zo. En de medeoverheden konden het ook zelf best allemaal wel beslissen en afspreken op hun niveau.
Dit is niets dan een gevolg van dat denken. Boontje komt om zijn loontje En VROM zal onder dit regime nooit terug komen.
Door Michel Ronden op
Rare discussie wederom. Waarom neemt niet iemand een keer het dappere besluit dat blijven doorbouwen en door-ontwikkelen in de het volste gebied van Nederland - nog steeds grotendeels ver onder NAP gelegen - gewoon moet stoppen. We hebben in Nederland genoeg ruimte in onder de meer de oostelijke en noordelijke gebieden. Waarom iedere keer weer de Randstad waar 'het' allemaal moet gebeuren? En dan moet Schiphol ook nog kunnen groeien?? De NOVI slaat op dit punt ook volledig de plank mis. Nederland houdt niet op achter Utrecht .........

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners