of 60264 LinkedIn

Europa wil betere bescherming Nederlandse natuur

Het Europese Hof kan leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met nieuwe economische ontwikkeling wordt gecombineerd. Tegelijk stelt het hof strengere eisen aan vergunningen voor agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden.

Het Europese Hof kan leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met nieuwe economische ontwikkeling wordt gecombineerd. Tegelijk stelt het hof strengere eisen aan vergunningen voor agrarische bedrijven in de buurt van natuurgebieden. 

Bezwaren eerder afgewezen

Dat is de voorlopige conclusie na een uitspraak van het hof in twee zaken die Nederlandse milieuorganisaties hadden aangespannen over nieuwe vergunningen voor landbouwbedrijven bij zogeheten Natura 2000-gebieden. De provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant hadden die bezwaren eerder afgewezen.


Belangrijke gevolgen
Voortaan moeten de gevolgen van het weiden van vee en of het in de bodem brengen van meststoffen wetenschappelijk worden getoetst. Ook moet van het hof worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet het verwachte natuurherstel. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor het ruimtelijke beleid van provincies. Het PAS was opgezet om zowel natuurherstel als nieuwe economische activiteiten mogelijk te maken bij zogeheten Natura 2000-gebieden. Voor de gevolgen van die economische ontwikkeling stelt het hof nu strengere regels.


Advies gevraagd
De Raad van State had het EU-Hof om advies gevraagd en moet nu invulling geven aan de uitspraak. De rechtbanken hebben op dit moment meer dan tweehonderd zaken over dot onderwerp in behandeling. Zij houden die aan totdat de uitspraak van het Europese Hof door de Raad van State in een definitieve uitspraak is vertaald. Dat wordt voor begin 2019 voorzien.


Natuurbeleid ‘van tafel geveegd’
Volgens Johan Vollenbroek, voorzitter van Mobilisation for the Environment, is het Nederlandse natuurvergunningbeleid van tafel geveegd. ‘Duizenden natuurvergunningen voor bedrijfsuitbreidingen die sinds 2015 zijn verleend, hadden nooit mogen worden afgegeven’, stelt hij. Het gaat volgens hem niet alleen om uitbreidingen van veehouderijen. De organisatie gaat ook verzoeken indienen om de natuurvergunningen van de drie nieuwe kolencentrales van RWE (Eemshaven), Engie en E.ON/Uniper (beide Rotterdam) in te trekken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.