of 59318 LinkedIn

Enorme groei lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven hebben de wind mee. Er zijn inmiddels meer dan 300 lokale energiecoöperaties in Nederland.

Meer dan 300 lokale en regionale initiatieven voor duurzame energie zijn er al in Nederland. In een energiecoöperatie kopen de leden gezamenlijk stroom en gas in bij windmolens of biomassacentrales uit de buurt. Verenigingen van Eigenaren besluiten samen zonnepanelen op het dak te leggen en individuen kunnen beleggen in een windmolen.

Onafhankelijk van fossiele brandstof 

De trend sluit aan bij een nieuwe gemeenschapszin die ook is waar te nemen in bijvoorbeeld zorg voor en door de buurt, zegt Bouwe de Boer, energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden. De Friese hoofdstad wil in 2020 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en juicht daarom de lokale initiatieven toe. In 2013 start in Friesland een energiecoöperatie voor de hele provincie.

Revolverend fonds
Ook in Gelderland buitelen de lokale initiatieven over elkaar. Gedeputeerde Annemieke Traag (D66) meldt de oprichting van een revolverend fonds van honderd miljoen euro, afkomstig uit de verkoop van de NUON-aandelen. “Je ziet het geld in energieprojecten in de regio terechtkomen en we krijgen het weer terug om het weer opnieuw in te zetten. Lokale initiatieven kunnen goed samengaan met groene energie van de grote jongens.”

Hier opgewekt
Het landelijke kennisnetwerk ‘HIER Opgewekt’ prijst de houding van de gemeente Leeuwarden en de provincie Gelderland. “Regelmatig zie je dat gemeenten of provincies erg schrikken van een groep van honderd mensen die zeggen dat ze zelf een windmolen willen kopen, of als VVE vergunning vragen voor zonnepanelen op hun platte daken”, constateert Marieke Wagener.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Krozer (onderzoeker) op
Locale initiatieven voor duurzame energie mogen meer landelijke steun ontvangen, ten minste afbouwen van fiscale bevoordeling van de fossiele energieproductie en gebruik. Dit is goed voor overheidsinkomsten, locale initiatieven en milieu.
Door Henk Daalder Windparken Wiki op
Deze nieuwe cooperaties werken uitsluitend aan dure zonnestroom, ook al is windenergie een factor 4 goedkoper.
Dat komt doordat Hieropgewekt subsidie van EZ heeft gekregen om juist niet met het goedkope windenergie te werken.
EZ heeft de fossiele belangen beloofd, om duurzame energie klein en onschuldig te houden.
Dat lukt vooralsnog uitstekend, als je de Nederlandse positie onderaan allerlei lijstjes ziet.

Jammer dat gemeenten en ambtenaren hier klakkeloos aan meewerken.
Ze zouden juist moeten opkomen voor voordeel uit windenergie voor hun eigen burgers, en daarmee voor de lokale economie.
De bedrijven en investeerders die nu deze windaparken bouwen, brengen geen lokaal voordeel.

Gemeenten die windparken net zo behandelen als woonwijken, houden het voordeel van windenergie wel in de eigen regio. Het gaat hier om ca 500 EUR per gezin. Geld dat nu naar den haag of het buitenland vertrekt.
Laten gemeentes hier eens aan denken als er weer eens een taak wordt gedecentraliseerd, wegens bezuiniging
Door Albert Swinkels (rekenkamerlid, politiek verslaggever lokale omroep en meer.) op
Heel bijzonder dat lagere overheden weer massaal in de energiehandel en -opwekking participeren en investeren. Zorgelijk vind ik het, dat een dergelijke trend nauwelijks oppositie ondervindt. Zelfs partijen die een kleine overheid nastreven stellen zichzelf niet de vraag of energieproductie en -handel wel een kerntaak van de lagere overheid is, of dat zij voldoende kennis in huis hebben om hierover verantwoorde besluiten te nemen.
Kennelijk slecht het woordje 'duurzaam' alle drempels van mogelijke kritiek.
Door joost wentink (president ECCREDI) op
Geweldige ontwikkeling maar soms heb ik de.indruk dat de principes van de Trias energetica in dit enthousiasme voor duurzame energie opwekking een beetje in de verdukking komt. Geen zonnestroom zonder spouwmuur isolatie. Laat dat het motto zijn.!!!