of 61441 LinkedIn

Elektrisch rijden vooral goed voor steden

Het milieu en de leefomgeving in steden verbeteren aanzienlijk als in 2050 iedereen elektrisch rijdt. Luchtverontreiniging en geluidshinder nemen fors af.

Het milieu en de leefomgeving in steden verbeteren aanzienlijk als in 2050 iedereen elektrisch rijdt. Luchtverontreiniging en geluidshinder nemen fors af. Elektrisch rijden kost overheid en automobilisten wel meer geld. En gemeenten zullen moeten investeren in stadsdistributie en goederenoverslag.

Effect op milieu, infrastructuur en ruimte

Dat blijkt uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het planbureau onderzocht wat de gevolgen zijn van een totale omschakeling op elektrisch rijden van personenauto’s in 2050. Welk effect heeft dat op milieu, infrastructuur en ruimte en de kosten voor overheid en consument?

 

Duur voor de schatkist

Alleen de automobilist die meer dan 20.000 kilometer per jaar rijdt, kan geld besparen met elektrisch rijden, aldus het PBL. Voor overige rijders blijft de elektrische auto duurder dan een auto op benzine, diesel of gas, zelfs als de vrijstelling op de aanschafbelasting (BPM) gehandhaafd blijft en de accu’s flink goedkoper worden. Ook de overheid is duur uit. Als het huidige belastingregime gehandhaafd blijft, scheelt elektrisch rijden de schatkist jaarlijks 5 tot 7 miljard aan inkomsten. Dit komt vooral doordat elektrische auto’s vrijgesteld zijn van BPM.

 

Milieuwinst en geluidshinder

Daar staat grote milieuwinst tegenover. Bij een volledig elektrisch wagenpark is de uitstoot van CO2 door personenauto’s nihil, tenminste als de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De uitstoot van CO2 door de gehele transportsector wordt dan minstens gehalveerd. De geluidshinder van auto’s in steden neemt met ongeveer een derde af, waardoor mogelijk bespaard kan worden op geluidsmaatregelen, constateert het PBL.

 

Veranderingen in het goederenvervoer

Gemeenten en provincies zullen in hun beleid wel rekening moeten houden met veranderingen van het goederenvervoer. Het PBL verwacht een sterke stijging van het aantal regionale distributie- en transfercentra en van elektrische stadsdistributie. Omdat volledig elektrische aandrijving alleen haalbaar lijkt voor lichte vrachtwagens, zullen er daar veel meer van komen.

 

Venstertijden en milieuzones

De lokale overheid kan logistieke samenwerking stimuleren, oppert het PBL. Ook kunnen lokale overheden eisen stellen op het gebied technologie, venstertijden en milieuzones. Lokale overheden kunnen daarnaast actief bepaalde nichemarkten stimuleren, zoals taxibedrijven die kiezen voor elektrische taxi’s.

 

Andere parkeerbehoefte

Ook de parkeerbehoefte verandert. Door minder autobezit, neemt de vraag naar parkeerplek af. Maar bij die plek moeten automobilisten wel kunnen opladen en betalen, liefst natuurlijk op eigen terrein of voor de deur. Verder vraagt volledig elektrisch rijden om smart grids; intelligente energienetten die de grotere energievraag kunnen opvangen. Om in wijken het zogeheten laagspanningsnet met de transformatorhuisjes geschikt te maken voor snellaadstations, zijn grote extra investeringen nodig.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door wim (criticus) op
Er staat: 'Ook de parkeerbehoefte verandert. Door minder autobezit, neemt de vraag naar parkeerplek af.'
Minder autobezit ? Het lijkt me een geval van wishful thinking; een erg gekleurd rapport waarmee PBL zichzelf geen dienst bewijst. Op deze manier zet je jezelf buitenspel.
Door roland op
"Bij een volledig elektrisch wagenpark is de uitstoot van CO2 door personenauto’s nihil, tenminste als de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt"
Waarop is deze laatste aanname in 2050 op gebaseerd?
Ook duurzaam opgewekte elektriciteit zorgt voor CO2 uitstoot vooral bij gebruik van biomassa.

"De uitstoot van CO2 door de gehele transportsector wordt dan minstens gehalveerd"
Blijkbaar verwacht PBL geen groei meer van het vervoer. Bij voortgaande groei is toename van CO2 uitstoot waarschijnlijk zelfs met veel e-auto's

Een nogal eenzijdig PBL rapport
Door wagenmakers (jurist) op
Het zou mooi zijn als er ook eens aandacht voor electrische brommers/scooters komt, ik heb begrepen dat die meer vervuilen dan een vrachtauto!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners