of 59281 LinkedIn

Eindhoven worstelt met arbeidsmigrant

Huisvesting, participatie en werkomstandigheden van arbeidsmigranten laten in de Metropoolregio Eindhoven te wensen over. Dat blijkt uit een analyse door Het PON van het arbeidsmigrantenbeleid van de Metropoolregio.

Huisvesting, participatie en werkomstandigheden van arbeidsmigranten laten in de Metropoolregio Eindhoven te wensen over. Woonvoorzieningen sluiten niet aan bij de flexibele woonbehoefte van de doelgroep. Door afwijkende werk ritmes komt het contact tussen de – veelal – Poolse gastarbeiders en de lokale bevolking moeizaam van de grond. Dat blijkt uit een analyse door Het PON van het arbeidsmigrantenbeleid van de Metropoolregio. 

De onderzoekers constateren dat het beleid 'eigenaarschap' ontbeert. Betrokken gemeenten gaan vaak pas tot actie over zich een incident voordoet. Ook is hun beleid nog te veel op huisvestingskwesties toegespitst, waar een bredere, ook economisch en op sociale samenhang ingestoken aanpak is gewenst. De onderzoekers komen met een aantal aanbevelingen. Werkgevers en uitzendbureaus die gebruikmaken van de diensten van arbeidsmigranten zouden zich als 'maatschappelijk verantwoorde ondernemers' meer moeten bekommeren om hun positie.

Ook blijkt de huisvesting van arbeidsmigranten nu vaak in handen van commerciële partijen, waar een grotere rol van woningcorporaties is gewenst. De arbeidsmigrant zou zelf meer bij de woonkeuze betrokken moeten worden. Verder dient er een regionaal mobiel expertteam te worden ingericht dat kennis en ervaring bundelt, net als een meldpunt waar bewoners met klachten over arbeidsmigranten terecht kunnen én een informatiepunt voor de arbeidsmigrant zelf. Mits die meldpunten niet tot versnippering leiden. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat gemeenten voorop gaan bij het stimuleren van contact tussen arbeidsmigranten en autochtone bevolking.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.