of 59229 LinkedIn

‘Einde aan discussie bestaansrecht waterschappen’

De nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), Hans Oosters, wil een eind aan de terugkerende discussie over het bestaansrecht van de waterschappen. Waterschappen moeten juist meer ruimte krijgen om hun taken uit te voeren. Dat zegt Oosters in een interview met Binnenlands Bestuur, dat deze week in het magazine verschijnt.

De nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), Hans Oosters, wil een eind aan de terugkerende discussie over het bestaansrecht van de waterschappen. Waterschappen moeten juist meer ruimte krijgen om hun taken uit te voeren. Dat zegt Oosters in een interview met Binnenlands Bestuur, dat deze week in het magazine verschijnt.

Koploper onder overheden

De waterschappen hebben met hun bijdragen aan het Deltaprogramma, de circulaire economie en het waterproof maken van landelijk en stedelijk gebied laten zien dat hun expertise van belang is, stelt Oosters. Van alle overheidslagen zijn de waterschappen koploper op het gebied van energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie. Ver buiten de landsgrenzen verspreiden zij wateroplossingen uit de Hollandse delta. En op efficiencygebied is er ook een stap gezet. Na diverse fusies zijn er sinds 1 januari nog 22 waterschappen over.

 

Meer ruimte voor taken

Kortom, over het bestaansrecht van de waterschappen wil Oosters niet meer in discussie. Die discussie is verleden tijd, zegt hij. Sterker, de waterschappen willen meer ruimte om hun taken te volbrengen. Oosters: 'In het voorjaar van 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Samen met gemeenten en provincies willen we bij de kabinetsformatie inbrengen dat wij als decentrale overheden ruimte moeten krijgen om ons werk goed aan te pakken. Dat verdraagt zich niet met langdradige structuurdiscussies.’

 

Fiscale en juridische belemmeringen

‘Wij willen over de grenzen van overheidslagen heen kijken en samenwerken met burgers, belangengroepen en bedrijven. Dat vragen we ook van de rijksoverheid en daar willen we met een volgend kabinet harde afspraken over maken.' Concreet gaat het voor de waterschappen dan om fiscale en juridische belemmeringen waar zij op dit moment tegenaan lopen. De btw-heffing van 21 procent waarmee elke samenwerking tussen overheden wordt belast, bijvoorbeeld. Plannen voor gemeenten en waterschappen om samen wateroverlast aan te pakken of energie op te wekken, lopen daardoor spaak.

 

Barrières geslecht

Oosters: 'In de hoofden van bestuurders zijn de barrières geslecht; men wil graag samenwerken. En iedereen vindt het mallotig dat een goed project strandt op fiscale regels. Waarom ijlt het aanpassen van die regels dan na? Het kabinet kan er gewoon mee beginnen.'

 

Lees in Binnenlands Bestuur nr. 1 het hele interview met Hans Oosters en een interview met zijn voorganger, Peter Glas.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Met dit soort uitlatingen komt de discussie eindelijk eens op gang. Hoogste tijd voor een vermindering van het aantal bestuurslagen, waaronder de waterschappen!
Door henk op
1 waterschap kost ongeveer 180 mln (zie rivierenland).
Door Dirk van Vliet (Jurist) op
De béste manier om de discussie over het bestaansrecht van Waterschappen aan te zwengelen is te zeggen dat je 'een eind wil maken aan de terugkerende discussie over het bestaansrecht van de Waterschappen'.
Door Piet van Noort (Kustcriticus ) op
Zolang de Unie van Waterschappen dijkgraven als Luc Koshiek in het zadel houden, omdat hij afkomstig is van Rijkswaterstaat en de Deltavisie van Noord-Holland heeft vervalst, mag deze bestuurslaag van mij verdwijnen. Dit heeft niets met democratie te maken !
Door Hans (afdelingsmanager) op
En, meneer Oosters. Al iets geleerd van het tax-i project?
Totaal mislukt; kosten € 25 mio.
Door Marcel Daems op
In mijn reactie heb ik eerder aangegeven dat het grootste risico van overbrengen van waterschapstaken naar rijkswaterstaat of provincies is: dat de waterbeheerstaak dan wordt afgewogen ten opzichte van andere overheidstaken, zoals zorg, wegen enzovoorts. Waterbeheer gaat in eerste instantie om primaire veiligheid.
Je zou zelfs kunnen stellen dat rijkswaterstaat de waterbeheerstaken van de zeedijken zou kunnen overdragen naar de waterschappen aan de kust ;-)
Andere discussie: provincies zelf strijden al jaren tegen opheffing. Fusies mislukken, en daarom proberen ze de waterschapstaken ook over te nemen. Tja....politiek.
Door Hans (adviseur) op
Goed dat de waterschappen en hoogheemraadschappen er zijn. Veiligheid is erg belangrijk. Dat is hun primaire taak.Er is al veel samengevoegd. Gemeenten hebben veela een afgeleide deskundigheid van deze instanties. Met de veranderende klimaatomstandigheden zou ik veiligheid niet graag in handen willen geven van de gemeenten. DEmocratisch kibbelend ten onder.wordt het dan.
Door alex (Beheerder openbare ruimte) op
Wij van WC eend...

Ik snap dat men graag een einde aan die discussie wil, maar ik denk niet dat het reëel is om te verwachten dat dat gaat gebeuren.

De argumenten waarom lees ik ook niet. Ik lees wel een opsomming van goede en belangrijke zaken die het Waterschap uitvoert, maar dat wil niet zeggen dat dat niet zou kunnen als de Waterschappen bijvoorbeeld een onderdeel van Rijkswaterstaat of de Provincies zouden worden.

Van de andere kant wil het ook niet zeggen dat de taken die het Waterschap nu vervult beter / efficiënter zouden worden uitgevoerd als het onder een ander groot overheidslichaam zal vallen.Door patrick (hoofd juridische zaken) op
Geen discussie beeindigen in een omgeving die steeds andere eisen stelt aan de overheid. Het houdt ons scherp. Onze waterhuishouding is belangrijk en zal nog belangrijker worden. De discussie juist is goed om aan te kunnen tonen waarom een waterschap nog bestaansrecht heeft of niet.
Door g.westen (psycholoog a & o) op
Oosters is goed geselecteerd: hij vertelt het verhaal dat men bij het waterschap al jaren vertelt. Ik ben het ook met hem eens dat we die discussie moeten beëindigen. En wel door zo spoedig mogelijk het waterschap onder te brengen bij de provincie. En een einde aan de geld verslindende verkiezingen en nep- democratie.