of 59345 LinkedIn

Einde aan autotijdperk?

Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto, stelt auteur Arie Bleijenberg in het boek Nieuwe Mobiliteit.

Fijn hè, dat het in de zomer zo lekker rustig is op de weg (tenzij u op de Route du Soleil staat te puffen). Des te ergerlijker de dagelijkse filewerkelijkheid als de massa straks terug is van vakantie. Want dit is realiteit: we zijn een ‘autosamenleving’ geworden. Onze steden, onze economie en ons gedrag hebben zich aangepast aan de flexibiliteit en snelheid van de auto, stelt auteur Arie Bleijenberg in het boek Nieuwe Mobiliteit.

Al 25 jaar houdt hij zich bezig met de problemen die de toegenomen mobiliteit met zich meebrengt, zoals files en milieuvervuiling. In Nieuwe Mobiliteit onderzoekt hij hoe onze mobiliteit zich de komende decennia zal ontwikkelen. Komt er misschien een einde aan het ‘autotijdperk’? Hoe ziet duurzame mobiliteit eruit?

Ontkrachten
Om te beginnen ontkracht de auteur vanzelfsprekendheden. Subsidies voor openbaar vervoer en elektrische auto’s zijn geen effectief middel om milieuvervuiling te verminderen. Het oplossen van files is geen goed kompas voor een sterke economie. Bleijenberg geeft zijn visie op de krachten die de ontwikkeling van mobiliteit bepalen. Enkele van zijn stellingen: Rond het jaar 2050 zullen we meer kilometers in het vliegtuig zitten dan in de auto. Bereikbaarheid ontstaat door snelheid en door korte afstanden, dus ook door verstedelijking.Niet Nederland Distributieland, maar grote steden zijn de economische motor in de eenentwintigste eeuw.

Nieuwe Mobiliteit wordt uitgegeven door Eburon.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van Koll (AMBTENAAR) op
goede reactie van Hannes Haganum
Door JanG (ambtenaar) op
Zolang we nog steeds massaal gelijktijdig starten en stoppen met onze werkdag zullen de files blijven.

Laat de werktijden vrij en de files zullen aanmerkelijk verminderen.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik vind het artikel eniszins tendentieus. Er is slechts sprake van een stagnatie in de ongebreidelde groei en dominantie van de auto. Daarvoor in de plaats lijkt een dominantie van het vliegtuig te komen. Mensen lijken tegenwoordig wat pragmatischer te worden, want de e-bike (electrische fiets) is vaak veel handiger dan de auto in stedelijke gebieden. En na vele jaren van politiek geblaat en geblunder, is men tot de ontdekking gekomen dat daadwerkelijk investeren in openbaar vervoer wel loont. Ongerichte subsidies zijn volkomen zinloos, snel railvervoer met aanvullende interlinerbusdiensten die samenwerken in een netwerk (R-Net) of regionale initiatieven met hoogwaarige bus- en regionale treinsystemen zoals in Groningen, Limburg, Zeeland of Twente) werpen wel hun vruchten af. Of dat allemaal moet onder de mantra van marktwerking, is voor mij de vraag. Wat is marktwerking, als er vooral buitenlandse (semi)-overheidsbedrijven inschrijven en er een oligopolische situatie ontstaat ?