of 59244 LinkedIn

Eilanden verwelkomen windparkplannen

De kabinetsplannen voor drie nieuwe gebieden voor windparken op de Noordzee zijn goed gevallen bij de gemeenten Schiermonnikoog en Ameland.
3 reacties

De kabinetsplannen voor drie nieuwe gebieden voor windparken op de Noordzee zijn goed gevallen bij de gemeenten Schiermonnikoog en Ameland.

Forse impuls

 ‘Het kabinet kiest hiermee voor een forse impuls in duurzame energie', reageert burgemeester Ineke van Gent. Een van de gebieden ligt ten noorden van de Waddeneilanden. De burgemeester hoopt dat daarmee de eventuele gaswinning boven Schiermonnikoog door het bedrijf Hansa ook van de baan is. ‘Momenteel vinden daarvoor proefboringen plaats waar wij tegen zijn.' Van Gent: ‘Eerder hebben wij uitgesproken dat gaswinning niet de toekomst heeft en niet meer van deze tijd is. Wij kiezen voor duurzame energie nu en in de nabije toekomst. Als het windmolenpark Schiermonnikoog raakt, bijvoorbeeld bij bekabeling en infrastructuur, gaan wij uit van vroegtijdig overleg en goede afspraken.’

Nauwelijks zichtbaar
Enthousiast is ook de gemeentewoordvoerder van Ameland. Vanaf dit eiland zal het windpark dat bij de Waddeneilanden moet verrijzen niet te zien zijn. ‘Door de kromming van de aarde bevindt het zich achter de horizon', aldus de gemeentewoordvoerder. ‘Zelfs bij een tiphoogte (maximale hoogte) van 300 meter zijn de windmolens niet of nauwelijks zichtbaar.' Het windpark ten noorden van de Waddeneilanden en twee parken voor de kust van Noord-Holland moeten tussen 2023 en 2030 in totaal 6,1 gigawatt leveren, voldoende voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik. ‘Dat een windpark in sommige gevallen enigszins verstorend is voor de natuur en de scheepvaart valt niet te ontkennen, maar het voordeel van schone en relatief goedkope elektriciteitsproductie weegt in onze waarneming ruimschoots op tegen de nadelen', aldus de woordvoerder van de gemeente Ameland. De eilandbevolking staat volgens hem in het algemeen positief tegenover alle vormen van duurzame energieproductie. ‘Windenergie op zee valt daar ook onder. In het beschermde Waddengebied is windenergie overigens niet mogelijk.'

 

Grootste stap

Volgens windenergiedeskundige Peter Eecen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn de kabinetsplannen voor de drie nieuwe gebieden voor windparken op de Noordzee ‘de grootste stap in de Nederlandse energietransitie tot nu toe'. Nederland blijf hierdoor niet langer achter in de transitie, meent Eecen. Voor het klimaat zou het goed zijn als er 2 gigawatt per jaar aan windenergie op zee bij zou komen. ‘Toch is het fantastisch dat er nu echt ongeveer 1 gigawatt per jaar bij gaat komen. Voor de sector betekent dat ook dat er een continue stroom aan werk komt waardoor bedrijven durven te investeren in ontwikkeling.' In 2050 moet er in totaal 50 gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd, zegt Eecen. ‘Dat betekent dat er rond 2030 weer een versnelling nodig is. Want met 1 gigawatt per jaar extra redden we die doelstelling niet.' (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Voor het gebruik van de Noordzee voor allerlei doeleinden is broodnodig goed nationaal afstemmingsbeleid nodig. Als de Overheid niet uitkijkt worden de verkeerde beslissingen genomen en zitten we -na het aardgasdebacle- in de toekomst weer met nieuwe brokken.
Door henk op
Het wordt dringen op de Noordzee als er de komende jaren veel windmolenparken bijkomen. Om problemen voor vissers, natuur en de scheepvaart te voorkomen moeten nu al keuzes worden gemaakt voor de periode tot 2050. Dat adviseert het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) in een verschenen studie naar de mogelijke gevolgen van de overgang naar meer duurzame energie.
Door henk op
Het gaat hier om korte termijn winstbejag van multinationals. We blijven de noordzee volstorten met beton en ijzeren palen. Zeker is dat we bij dit beleid straks opgezadeld zitten met nog heel veel meer molens (die met subsidie worden betaald) . Nog meer vraag naar energie en accu's zal het gevolg zijn en uiteindelijk nog heeel veeel meer molens. Waarom geen beleid voor verstandig gebruik? Maar daar wordt niet aan verdiend door onze multinationals.