of 64707 LinkedIn

Eerste provincieoverstijgende RUD is een feit

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is officieel opgericht. Het is een regionale uitvoeringsdienst (RUD) met deelnemers uit meerdere provincies.

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is officieel opgericht. Het is de eerste regionale uitvoeringsdienst (RUD) met deelnemers uit meerdere provincies.

Zorgvuldig
Gedeputeerde Anne Bliek van Flevoland, tevens voorzitter van de OGFV, is ervan overtuigd dat de organisatie volgens plan op 1 januari 2013 van start kan, zoals Den Haag heeft besloten. In de geluiden over vertraging in de vorming van andere RUD's herkent zij zich in ieder geval niet. "Wij hebben het voortraject redelijk zorgvuldig gedaan", zegt Bliek. Met 17 deelnemers is het wel een vrij grote RUD geworden. Naast de provincies Flevoland en Noord-Holland nemen ook de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren deel aan de OFGV. De gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek kozen dus niet voor aansluiting bij een van de Noord-Hollandse of Utrechtse RUD's.


Kosten
Eén van redenen voor de relatief vlotte totstandkoming van de RUD is volgens haar de financiële aanpak. "Voor geen enkele partner wordt het duurder dan het nu is. Daarbij is iedereen verantwoordelijk voor de eigen transitiekosten." Het voornemen bestaat om binnen drie jaar te komen tot een echte kostprijssystematiek.

Locatie
De RUD OFGV is een gemeenschappelijke regeling waarbij een kleine 150 mensen zullen gaan werken. Het 'hoofdkantoor' komt in het provinciekantoor in Lelystad, maar de medewerkers zullen een groot deel van hun tijd 'op lokatie' werken, dat wil zeggen bij de gemeenten die als hét loket zullen blijven functioneren voor vragen en vergunningen. 'Het Nieuwe Werken' (tijds- en locatieonafhankelijk) is dan ook uitgangspunt voor de nieuwe organisatie.

Voorwaarden
Veel beren op de weg ziet Bliek niet meer. "Het financiële verhaal is rond, de begroting is zo goed als klaar, de huisvesting is geregeld en de ICT is aanbesteed." De arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe RUD-ers zijn ook geen probleem. "De enige spaak in het wiel zouden de landelijke onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden met de bonden kunnen zijn." Het mislopen daarvan zou 'echt heel vervelend' kunnen zijn, zegt Bliek, want  "er is echt heel veel werk verzet."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Loek Gorter (Voorzitter BOR) op
Het traject is nog lang en we moeten best nog wat belangrijke zaken afstemmen op arbeidsvoorwaardelijk gebied. De wijze van omgaan met elkaar en de openheid en duidelijkheid geven een goed werkklimaat waarbij we elkaar en de toekomstige medewerkers betrokken houden bij een gezamelijk doel.
Op naar de volgende fase.
Door RUD ganger (slachtoffer) op
Anne, bij deze gefeliciteerd met het behaalde succes. Den Haag zal trots zijn. Jammer dat er meerdere regio's in de rest van het land zo'n moeite hebben om een RUD op te tuigen.
Een uniform digitaliseringssysteem waar men tenminste 5 jaar op moet wachten en je straks dus je werk moet doen met 58 tokens om je nek omdat je bij elke gemeente op een ander systeem moet inloggen, huisvesting waar men over steggelt, personele perikelen, wat brengen we in, gaan we uitsluitend voor de milieutaken de bietenbrug op of slepen we de gehele Wabo club over onze schouder mee, het houdt niet over. Het blijkt in de rest van ons land toch minder soepeltjes te verlopen. Misschien heb je tips voor de kwartiermakers en beoogde directeuren. Zou misschien een hoop stress, onrust en onzekerheden wegnemen, als we wisten waar we aan toe zijn als nieuwe medewerker RUD, inplaats van medewerker van die oude vertrouwde organisatie die provincie of gemeente heet.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers