of 64231 LinkedIn

Eerste blik op AmvB’s Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in deze eerste consultatie- en toetsversies ook de resultaten verwerkt van de twintig botsproeven die het afgelopen jaar zijn gehouden.

Over de deze zomer door de Tweede Kamer aangenomen Omgevingswet is praktisch iedereen tevreden. Maar hoe pakken de ambities en voornemens over de leefomgeving uit in de uitvoeringswetgeving waar gemeenten, provincies en waterschappen mee moeten werken vanaf 2018? Maandag ontvangen zij conceptversies van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) voor een eerste reactie.

Preconsultatie

De koepelorganisaties van gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) kunnen dan een eerste blik werpen op de vier uitvoeringswetten, waarin honderden huidige regels op het gebied van de leefomgeving zijn samengevoegd. Ook vijf externe adviescommissies, het RIVM, de werkgevers- en ondernemersclubs en milieu-, natuur- en cultuurorganisaties krijgen deze zogenoemde preconsultatieversies voorgelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in deze eerste consultatie- en toetsversies ook de resultaten verwerkt van de twintig botsproeven die het afgelopen jaar zijn gehouden.

 

Openbare internetconsultatie 

Het doel van de preconsultatie is om ‘meer voldragen AMvB’s’ te ontwikkelen voor de openbare internetconsultatie die begin april 2016 van start gaat, meldt het ministerie. Gelijktijdig begint dan de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer. Ook de Eerste Kamer moet nog spreken over de wet.

 

Nationale Omgevingsvisie

Het ministerie is verder bezig met het voorbereiden van de Nationale Omgevingsvisie, die vanaf 2018 diverse secotrale visies van het rijk vervangt. In overleg met andere departementen en maatschappelijke partners wordt komend jaar eerst een omgevingsagenda opgesteld, waarin het kabinet de koers uitzet. Het vaststellen van de uiteindelijke omgevinsgvisie is aan een nieuw kabinet.

 

Ondersteuning voor gemeenten

De VNG werkt ondertussen aan een ondersteuningsprogramma om gemeenten te helpen bij de invoering van de wet. Dat is naar verwachting eind dit jaar klaar. Op dat moment worden ook de resultaten bekend van een onderzoek naar de kosten en baten van de invoering van de nieuwe wet.

 

Toelichting 

Morgen, tijdens de Dag van de Omgevingswet, van VVM netwerk van milieuprofessionals, geven sprekers van het ministerie een toelichting op de laatste ontwikkelingen rond het wetgevingsproces.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dick (Adviseur) op
@ P. Pluim:
Nee, de agrariër, zij/hij vulde on-line (althans, nadat DigiD eerst de inlogstoring verholpen had) het 'controleformulier Activiteitenbesluit Mechanische Bodemstructuurverbetering 05-B' in.
Door P. Pluim op
En de boer die ploegde voort.