of 63946 LinkedIn

Eén regio voor op schema RES-plan

© Shutterstock
© Shutterstock

De dertig regio’s die een regionale energiestrategie (RES) moeten maken, moeten nog een hoop doen voordat ze op 1 juni een concept kunnen presenteren. Veel regio’s ontbreekt het aan capaciteit. Tijdsdruk en een krappe deadline zijn een belangrijke zorg. 

Over 3 maanden moeten concepten af zijn

Dat blijkt uit een inventarisatie van de voortgang van de RES-regio’s, de ‘foto’, door het Nationaal Programma RES. In de concept-RES moeten de regio’s, bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen, aangeven hoeveel duurzame energie ze kunnen opwekken, op welke manier ze dat gaan doen en waar ze alternatieven als windmolens en zonneparken gaan plaatsen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er een groot verschil zit tussen de regio’s. Het merendeel is al bezig met het ontwikkelen van scenario’s, maar nog niet begonnen met het afwegen en afstemmen daarvan met verschillende partijen. Slechts één regio heeft al een concept-RES klaar.

Programmadirecteur van het Nationaal Programma, Kristel Lammers, ziet dat er nog veel moet gebeuren. ‘Maar het wordt goed en serieus opgepakt. Voor dertig verschillende regio’s zijn er ook dertig verschillende manieren van aanpak.’ Lammers is positief over de grote inbreng van volksvertegenwoordigers uit gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen en provinciale statenleden. ‘Formeel hoeft een concept-RES nog niet te worden voorgelegd aan de volksvertegenwoordiging, maar we zien dat veel regio’s er juist wel voor kiezen om die er wel vroegtijdig bij te betrekken.’

Van de niet-bestuurlijke partners in het RES-overleg blijken vooral netbeheerders goed vertegenwoordigd. Dat lijkt ook logisch, omdat zij kunnen aangeven waar nieuwe leidingen en stroomnetten moeten worden aangelegd of verbeterd. Maar de partijen die het werk straks moeten uitvoeren, zoals energiemaatschappijen, installateurs en bouwbedrijven worden nog maar matig betrokken bij het proces.

Voor de regio’s is dat ook een dilemma, zegt Lammers. ‘De kennis van marktpartijen kan heel nuttig zijn voor het proces, maar overheden willen ook voorkomen dat je een private partij bevoordeeld door hem vroegtijdig bij het proces te betrekken. De marktsector is niet homogeen, dus het is moeilijk om te bepalen met wie je wel praat en met wie niet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Dan kun je wel nagaan wat de kwaliteit van de plannen zullen zijn. Haasten spoed is....