of 64204 LinkedIn

Een op drie vrije woningen naar statushouder

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders.

Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur en Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving. Gemiddeld wordt 32 procent van de beschikbare woningen aan statushouders toegewezen. Voor de peiling vulden 43 respondenten uit gemeenten anoniem een vragenlijst in over noodopvang voor vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. De deelnemers, die vooral komen uit kleine en middelgrote gemeenten, zeggen moeite te hebben om te voldoen aan de taakstelling die het rijk oplegt. Slechts één op de zeven zegt genoeg woningen beschikbaar te hebben. Ruim de helft geeft aan dat het wel lukt, maar dat ze de nodige extra maatregelen moeten treffen. Dat blijkt ook uit het antwoord op de vraag of gemeenten zelf plannen ontwikkelen om extra woonruimte voor statushouders te realiseren: negen van de tien gemeenten zijn daarmee bezig.

Daarnaast zijn er initiatieven van corporaties en – in mindere mate – van inwoners. Burgers hebben vooral plannen voor tijdelijke huisvesting; corporaties en gemeenten zoeken meer permanente oplossingen. Al die goede ideeën leiden nog niet meteen tot uitvoering van plannen: veel initiatieven zitten in de idee- of planfase. De gemeentelijke plannen zijn het meest vergevorderd: daarvan zit 15 procent in de uitvoeringsfase. Wat opvalt, is de variatie: terwijl bijna 60 procent spreekt van verdringing, stelt 33 procent dat daarvan geen sprake is. Ook vragen over maatschappelijke onrust over de huisvesting van statushouders of de komst van noodopvang, worden zeer gevarieerd beantwoord. Die uitkomst ondersteunt de roep die doorklinkt in de antwoorden van de wethouders om meer regie bij de gemeenten te leggen. Zij willen lokaal maatwerk kunnen leveren, bijvoorbeeld door kleinschalige opvang te bieden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.