of 59206 LinkedIn

Een op drie gemeenten belast zonnepanelen

Een op de drie gemeenten telt door particulieren aangebrachte zonnepanelen mee bij de waardebepaling van de woning. Daardoor leidt verduurzaming van huizen tot een (iets) hogere ozb.

Een op de drie gemeenten telt door particulieren aangebrachte zonnepanelen mee bij de waardebepaling van de woning. Daardoor leidt verduurzaming van huizen tot een (iets) hogere ozb. 

Omstreden belasting

Dat blijkt uit onderzoek van Greenfield onder 128 gemeenten. Van hen geeft 36 procent aan de panelen niet mee te tellen. De overige 30 procent heeft nog geen beleid geformuleerd. In de loop van deze week verwacht Greenfield de resultaten van alle gemeenten te hebben verzameld. Het belasten van particuliere zonnepanelen is omstreden omdat het als een boete op verduurzaming zou kunnen worden beschouwd. 


Gemeente krijgt gelijk 
De kwestie werd eerder aanhangig gemaakt door een Emmense woningeigenaar, die de plaatsing van zonnepalen op zijn dak verdisconteerd zag in een 3.000 euro hogere woz-waarde. Volgens hem waren zonnepalen roerende goederen, die daarom buiten de woz-bepaling zouden moeten worden gehouden. Maar zowel de rechtbank Noord-Nederland als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaven de gemeente Emmen (die de hogere woz-waarde vaststelde) gelijk.


Uitzondering mogelijk 
In antwoord op Kamervragen gaf staatssecretaris Snel (D66) van Financiën aan dat gemeenten de redenering van de rechtbank en gerechtshof niet per definitie hoeven te volgen. Op grond van artikel 220d van de Gemeentewet hebben zij de mogelijkheid om in de gemeentelijke belastingverordening bij de heffingsmaatstaf voor de ozb uitzonderingen op te nemen voor specifieke (gedeelten van) onroerende zaken. Dat zou dus ook voor zonnepanelen kunnen gelden.


Beperkt bedrag  

Overigens blijft de ‘boete’ die particulieren voor hun panelen zouden moeten betalen zeer beperkt. Volgens Snel gaat het om een gemiddeld bedrag van tussen de 5 en 10 euro per jaar per woning.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Herman Nijskens op
@ Peter87, De buiten de heffing laten van de zonnepanelen via artikel 220d heeft geen invloed op de WOZ waarde maar enkel op het buiten de OZB-heffing houden van een specifiek gedeelte van het onroerend goed, in dit geval de zonnepanelen. Het waterschap heeft zijn eigen afweging. Dat geldt ook voor de andere overheidsheffingen.
Door Bertduss (Kijker) op
Deze regering en staten generaal vinden het prima als wij specifiek deze discussie blijven voeren. Wat nog veel erger is, is de afschaffing van de salderingsmethodiek bij zonnepanelen. In plaats daarvan kunnen we elk jaar subsidie aanvragen en per saldo er enorm op achteruit gaan. En natuurlijk over de eigen opgewekte energie ook nog eens energiebelasting gaan betalen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Actie Rijk, VNG, Waarderingskamer! Dit kan natuurlijk niet. Het is allemaal wel of allemaal niet.
Door Hendrik Weijer (N.V.T.) op
De regering had toch uit monde gezegd dat de burger er op vooruit zal gaan. Echter hier blijkt maar weer het tegen deel..
Door Peter87 (pensionado) op
Ik begrijp het niet helemaal: wil de overheid nou verduurzamen of niet. Ik vind dit een slecht signaal.
En waarop zijn die enkele Euro's van de Staatssecretaris nu gebaseerd? Op de gemeentelijke belastingen en heffingen of ook op de waterschapslasten, Inkomstenbelasting en of andere overheidsheffingen. Wie kan mij dit duidelijk maken?
Door Johannes (ambtenaar) op
Wat een belachelijk idee, zonnepanelen belasten. Wat willen ze nu, duurzaamheid of niet.
Door Gijs Groen (WOZmoetBETER) op
J. de Niet wil alles afstaffelen en noemt het dan ook nog simpel. De wet WOZ eist wel, dat de grond- en volumestaffels zijn afgeleid met marktanalyses. Ik heb inmiddels al diverse rechtszaken gevoerd en een WOZ-taxateur nog niet één keer zijn grond- of volumestaffel zien onderbouwen met een marktanalyse. Ze worden heel vaak bloot (dus zonder bewijs) geaccepteerd door rechters, ondanks dat de bewijsplicht bij gemeenten ligt. Zo simpel is het dus nog niet als volgens de wet gewerkt zou worden.
Door Frank W. (operationeel specilaist) op
"Overigens blijft de ‘boete’ die particulieren voor hun panelen zouden moeten betalen zeer beperkt. Volgens Snel gaat het om een gemiddeld bedrag van tussen de 5 en 10 euro per jaar per woning."

Als dit de wijze is waarop de overheid zijn burgers wil stimuleren om te verduurzamen is het een bar slecht signaal. Hoe zo "slechts 5 en 10 euro" . het gaat om het signaal dat je afgeeft. Het ambtelijk en juridisch denken is toch niet meer uit te leggen aan de burger!!!
Door K. de Wel (fin. adv.) op
Niet eens met J. de Niet. Als er een heel grote verlaging van de waarde wordt bereikt, wordt de vergoeding niet hoger. Het is nu eenmaal een forfaitair systeem. Bovendien zegt een heel kleine of heel grote verlaging helemaal niets over de bewerkelijkheid of gecompliceerdheid van een zaak.
Door J. de Niet (fin. adv.) op
In feite is dit een komkommertijddiscussie. De WOZ gaat uit van de waarde van een woning. Als daar verbouwingen of verbeteringen aan plaats vinden, stijgt de waarde. Bij verwaarlozing en ernstig achterstallig onderhoud, daalt de waarde. Het is het systeem. Het zorgt wel voor veel gedoe en de entree van no cure no pay bureau's die via een verlaging van 1000 euro er 2000 euro proceskosten aan proberen over te houden. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest. Daarom moet er snel overgang plaatsvinden naar een eenvoudig systeem dat bestaat uit een (gestaffeld) tarief per m3 inhoud van het gebouw, een (gestaffeld) tarief per m2 grondoppervlak van het perceel en een (gestaffeld) tarief per bewoner. Opbrengst gemeente blijft hetzelfde door aanpassing tarief aan totale aantallen m3/m2/inwoneraantal. Zo simpel.....