of 64707 LinkedIn

Een derde vrije woningen naar statushouders

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur en Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders. Gemiddeld gaat het om 32 procent. 

Vragenlijst 

Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur en Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving. 43 Respondenten uit gemeenten – het merendeel wethouder - vulden anoniem een vragenlijst in over noodopvang voor vluchtelingen en het huisvesten van statushouders. De deelnemers komen vooral uit kleine en middelgrote gemeenten.


Afbeelding


Moeite met taakstelling

De ondervraagden zeggen moeite te hebben om te voldoen aan de taakstelling die het rijk hun gemeente oplegt. Slechts één op de zeven zegt voldoende woningen in de gemeente beschikbaar te hebben. Ruim de helft geeft aan dat het wel lukt, maar dat ze daar de nodige extra maatregelen voor moeten treffen.


Tijdelijke huisvesting

Dat blijkt ook uit het antwoord op de vraag of gemeenten zelf plannen ontwikkelen om extra woonruimte voor statushouders te realiseren: negen van de tien gemeenten zijn daarmee bezig. Daarnaast zijn er initiatieven van corporaties en – in mindere mate – van inwoners. Burgers hebben vooral plannen voor tijdelijke huisvesting; corporaties en gemeenten zoeken meer permanente oplossingen. Al die goede ideeën leidt nog niet meteen tot uitvoering van plannen: veel initiatieven zitten in de idee- of planfase. De gemeentelijke plannen zijn het meest vergevorderd: daarvan zit 15 procent in de uitvoeringsfase, aldus de respondenten.

 

Grote verschillen tussen gemeenten

Wat opvalt in de antwoorden is de variatie: terwijl bijna zestig procent spreekt van verdringing, stelt 33 procent dat daarvan geen sprake is. Ook vragen over maatschappelijke onrust over de huisvesting van statushouders of de komst van noodopvang, worden zeer gevarieerd beantwoord. Verschillen tussen gemeenten en regio’s zijn kennelijk groot. Die uitkomst ondersteunt de roep die doorklinkt in de antwoorden van de wethouders om meer regie bij de gemeenten te leggen. Zij willen lokaal maatwerk kunnen leveren, bijvoorbeeld door kleinschalige opvang te bieden.

 

Deze week in Binnenlands Bestuur nummer 10: Roep om meer gemeentelijke regie rond vluchtelingenhuisvesting

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henel op
Het probleem zou er niet hoeven zijn wanneer het wonen in recreatiewoningen niet betutteld werd maar gewoon vrijgegeven. Er komen dan woningen vrij omdat mensen die al zon recreatiewoning bezitten dan sneller hun huis opgeven om daar permanent te gaan worden. Resultaat meer inwoners, meer inkomsten voor gemeente en detailhandel.
Door p op
@anoniem
Op een gegeven moment mogen er een paar mensen blijven ja. Niet dat ze niet terug willen, maar gewoon niet terug kunnen. Wel fijn dat ze dan een normaal leven kunnen opbouwen in een land als Nederland, met de zelfde rechten en plichten als iedere andere burger.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
@Socrates,

Iedere statushouder is/was ook een vluchteling. Blijkbaar is het bij het bereiken van deze status niet meer het doel om weer terug te keren naar het land van herkomst als dat weer veilig is.

Dat soort regels worden niet begrepen en gewaardeerd als dit leidt tot problemen voor de eigen bevolking.

Dus een ooit bedachte regel betekent niet dat dit ook de juiste weg is.

Door Iko Iko op
Het probleem wordt alleen maar erger, de illegale instroom van Merkel moet ook nog onderdak.
Door Socrates (Filosoof) op
Wat een reacties weer. Deze zijn ook nog eens van mensen met een bepaald niveau helaas. Zonder de inhoud te kennen iets roepen; want je mag je mening geven!!!

Statushouders zijn vluchtelingen die al heel lange tijd in NL zijn en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze hadden al lang een vaste woonplek moeten krijgen van de gemeenten. Het is dus niet zo dat we hier over de huidige vluchtelingen praten. Jammer dat dat de tendens is in de media en politiek.
Door Haantje op
@ DvB...Je zal maar jong (of ouder) zijn en je huis is platgebombardeerd en je familieleden zijn omgekomen. Verplaats je toch eens in een ander! Wat als het jou was overkomen? Dan zou je blij zijn dat iemand je hulp bood. Of niet soms?
Door DvB (ambtenaar) op
Een grote schande dat dit een zogenaamde "taakstelling" zou moeten zijn, om al die noord Afrikanen en andere lieden als "statushouder" te huisvesten! Het moet vooral tijdelijk zijn, gericht op uitzetting, en men zou ze moeten huisvesten, vooral niet in reguliere woningen maar in tijdelijke containers.
En waarom moeten wij in Europa met al zijn problemen dit oplossen? Wij willen dit helemaal niet! Waarom niet de rijke moslimlanden zoals Saoedi-Arabië? waar zijn die nu? Je zal maar jong zijn en op zoek zijn naar een huis momenteel.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dit is een typisch gevalletje van 'EIGEN VOLK LAATST!'
Door p op
Lekkere suggestieve vragen 'verdringen'. Volgnes mi was het startpunt dat veel gemeenten nogal aan het treuzelen waren met het plaatsen van statushouders.

Je kan beter spreken van een inhaalslag.
Door anoniem (Beleidsadviseur) op
@Jeroen,

Helemaal mee eens.

Tijd voor tijdelijke onderkomens die snel gebouwd kunnen worden, deels door hen zelf aangezien het merendeel bestaat uit jonge mannen. Deze huisvestingskeuze past ook goed in het beeld dat vluchtelingen als 'tijdelijk' moeten worden beschouwd. Ieder jaar opnieuw bekijken of ze weer terug kunnen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers