of 62812 LinkedIn

Duurzame warmte groeit fors

Afspraken tussen woningcorporaties en warmtebedrijven die zijn gemaakt in het Startmotorkader in het voorjaar, leiden nu al tot een toename van het aantal plannen voor warmtenetten. De markt voor warmtenetten groeit fors, en het aantal nieuwe aanbieders van warmte is inmiddels gegroeid naar 23. Dat blijkt uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat de Stichting Warmtenetwerk heeft gepubliceerd.

Afspraken tussen woningcorporaties en warmtebedrijven die zijn gemaakt in het Startmotorkader in het voorjaar, leiden nu al tot een toename van het aantal plannen voor warmtenetten. De markt voor warmtenetten groeit fors, en het aantal nieuwe aanbieders van warmte is inmiddels gegroeid naar 23. Dat blijkt uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport dat de Stichting Warmtenetwerk heeft gepubliceerd.

 

Verdubbelen

Bij de inmiddels 89 nieuwe projecten gaat het veelal om nieuwe warmtenetten, maar ook om uitbreidingen van bestaande. Warmtebedrijven verwachten dat het huidige aantal warmtenetten in 2030 zal verdubbelen naar 600. Maar volgens voorzitter Erik Stronk van Stichting Warmtenetwerk, het platform van organisaties in de warmtetransitie, betekent dat nog niet dat het aantal aangesloten woningen ook zal verdubbelen. ‘Het gaat hierbij toch vooral om de kleinere warmtenetten en uitbreidingen van bestaande netten.’ Experts verwachten volgens het onderzoek dat het aantal aangesloten huishoudens in 2030 rond de 900.000 zal liggen.

 

Volwassen

Warmtenetten worden ook een steeds meer volwassen sector, met een verdubbeling van het aantal fte aan werkgelegenheid ten opzichte van 2016. Bovendien wordt de markt steeds breder. Waren er een paar jaar geleden nog slechts zes warmteaanbieders, waaronder de grote energiebedrijven, tegenwoordig zijn er 23 leveranciers van warmte via een warmtenet. Stronk: ‘Dat kunnen kleine spelers zijn, zoals coöperaties die een lokaal warmtenet exploiteren, tot een groot installatiebedrijf.’

 

Fossiel

Veel warmtenetten worden nog steeds gevoed door fossiele brandstoffen als aardgas. Maar veel netten zijn al, of worden voor 2030 open warmtenetten die gevoed kunnen worden door meerdere bronnen. Dat kan restwarmte uit industriële processen en afvalinstallaties zijn, maar ook warmte uit geothermie, aquathermie of biomassa. ‘Die transitie is nu echt gaande. Dat is ook de kracht van een warmtenet: we kunnen de warmtebron op termijn vervangen. En dat gaan we de komende tijd ook merken. Er komt steeds meer duurzame warmte beschikbaar, en daardoor zijn er steeds meer mogelijkheden.’

 

Betalen

Volgens Stronk zijn er met de afspraken uit het Startmotorkader, waarin de woningcorporaties en de warmtesector hebben afgesproken om tot en met 2022 100.000 bestaande huurwoningen van het aardgas te halen, onder de voorwaarde dat huurders niet meer gaan betalen dan voor aardgas. Uit het Trendrapport blijkt dat de prijs voor warmte uit een warmtenet inmiddels iets lager ligt. Toch blijft de prijs voor warmte nog steeds gekoppeld aan de prijs voor aardgas. ‘Dat is het goede aan de nieuwe Warmtewet 2.0. Daar wordt de koppeling met de gasprijs losgelaten, en kunnen we verder werken aan het aanscherpen van de tarieven.’

 

Gemeenten

Volgens Stronk zullen de gemeenten de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de verdere opmars van warmtenetten. ‘Het draagvlak wordt groter, maar gemeenten hebben de rol om de participatie te stimuleren. In stedelijke gebieden hebben we vaak al goede afspraken met corporaties en gemeenten over de huurwoningen, maar ook de koopwoningen moeten we meekrijgen in die verduurzaming. Dat is lastiger, maar er zijn wel mooie voorbeelden. Gemeenten kunnen hun burgers erbij betrekken, laten zien dat het een economisch goede oplossing is, en het makkelijker maken.’ Stronk ziet dat gemeenten die rol ook pakken. ‘En ze staan hier niet alleen voor. Ze hebben de hele warmtesector aan hun zijde.’   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs. E. Nabled op
Erg concreet qua techniek, kosten, termijnen, comfort en zo wordt het allemaal niet met die warmte- en energietransitie. Allemaal vage containerbegrippen.Het komt op mij over als een patient die al is opgegeven door de behandelend arts en nu niets rest dan met doffe en hulpeloze blik naar een strohalm te speuren