of 60264 LinkedIn

Duurzame ambities gemeenten weinig reëel

Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur in samenwerking met adviesbureau Over Morgen onder 14 gemeenten. Op de vraag hoe groot de kans wordt geacht dat de streefdatum daadwerkelijk wordt gehaald, antwoordt 1 op de 3 wethouders dat de kans maximaal 50 procent is. 1 op de drie wethouders schat de kans op hooguit 25 procent. De deadlines die de gemeenten zichzelf hebben gesteld verschillen overigens aanzienlijk: ze variëren van 2020 tot 2050.

Veel gemeenten hebben torenhoge ambities het maatschappelijk vastgoed snel energieneutraal te maken. Verantwoordelijk wethouders twijfelen echter aan het realiteitsgehalte van die doelstelling. De reden: gebrek aan financiële middelen en mensen. 

Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur in samenwerking met adviesbureau Over Morgen onder 14 gemeenten. Op de vraag hoe groot de kans wordt geacht dat de streefdatum daadwerkelijk wordt gehaald, antwoordt 1 op de 3 wethouders dat de kans maximaal 50 procent is. 1 op de drie wethouders schat de kans op hooguit 25 procent. De deadlines die de gemeenten zichzelf hebben gesteld verschillen overigens aanzienlijk: ze variëren van 2020 tot 2050.

Ambtelijke capaciteit
De Utrechtse gemeente Amersfoort heeft als streven in 2030 energieneutraal te zijn. Daarbij wordt onder andere ingezet op volledige renovatie van het gemeentehuis, het isoleren van sporthallen en gymnastiekzalen, het treffen van energiemaatregelen in scholen en het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. Maar erg hoog zijn de verwachtingen niet dat het gewenste resultaat in 2030 ook wordt bereikt: 25 procent, aldus de wethouder van Amersfoort over het gemeentelijk vastgoed. Bergen op Zoom ziet het nog somberder in en acht de kans zelfs kleiner dan 25 procent.

Het ontbreken van financiële middelen staat volgens de verantwoordelijke wethouders de realisering van de duurzame ambities het meest in de weg. Een tweede belangrijke hinderpaal is het ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit. ‘Eigenlijk gaat het om hetzelfde, want gebrek aan menskracht is niet anders dan gebrek aan middelen’, aldus projectleider Jan Jaap ­Wesselink van Over Morgen.

Denkfase
Doelen zijn er in ruime mate gesteld, maar het ontbreekt volgens Wesselink vooral aan het concreet maken van die doelen. Daar zijn professionals voor nodig. Als de gemeente die niet heeft of niet inzet, komen plannen maar moeilijk van de grond. ‘Door vrijwilligers gerunde lokale energiecoöperaties lopen tegen hetzelfde probleem aan wie de denkfase betaalt. Banken zijn prima bereid geld te verstrekken, maar dan moeten er wel concrete duurzame projecten zijn. Daar moet eerst op worden ingezet.’

De enige gemeente die het waagt te stellen voor 100 procent zeker te zijn binnen de tijd energieneutraal te zijn, is Heerlen. Dat moet dan in 2040 een feit zijn.

Laaghangend fruit
Wat de maatregelen om energieneutraal te worden, wordt vrijwel in gelijke mate inzet gepleegd op verduurzaming van het gemeentehuis, sporthallen, onderwijsgebouwen en prestatieafspraken met woningcorporaties. Ook educatieve projecten voor schoolgaande jeugd vrijwel bij alle gemeenten voor. De focus bij veel van de plannen ligt op het uitnutten van zonne-energie. ‘Dat is laaghangend fruit’, aldus Wesselink. ‘Die techniek is verder en de prijs-kwaliteitsverhouding is in orde. Verhoudingsgewijs zie je echter veel minder projecten om van het aardgas af te komen. In de steekproef zie je dat slechts een minderheid van de gemeenten daar op inzet.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 10 van deze week (inlog)


Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart van Geleuken (ZZP'er) op
tja, gebrek aan financiële middelen: gemeenten die geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) betalen geen rente, maar krijgen een rentevergoeding.
Bovendien verdienen maatregelen zich terug.
Mijn ervaring is, dat het een onderwerp is dat zich ambtelijk en politiek/bestuurlijk moet 'invechten' in andere belangen, niets meer en niets minder.