of 58952 LinkedIn

Duurzaamheid leeft in regio

In Nederland lijkt het thema van de duurzaamheid op politiek en bestuurlijk niveau vooral lokaal en regionaal te worden uitgevoerd.De ruzie tussen het rijk en de corporaties is zorgelijk, want het kan een deel van de lokale energie-afspraken blokkeren’, stelt oud-minister Jacqueline Cramer.

Duurzaamheid is allang niet meer alleen een Haags speeltje. Burgers willen niet eindeloos vergaderen, maar vooral met een concreet voorstel aan de slag. De ruzie tussen het rijk en de corporaties is zorgelijk, want het kan een deel van de lokale energie-afspraken blokkeren’, stelt oud-minister Jacqueline Cramer.

Belasting grijze stroom

‘Heel veel energie- en klimaatbeleid is in de lokale politiek op hoofdlijnen verankerd, en daardoor minder afhankelijk geworden van de politieke meerderheid van het moment’, verklaart Cramer, voormalig minister van Milieu (2007-2010) en nu directeur van het Utrecht Sustainability Institute in een interview met Binnenlands Bestuur. Dat zou volgens Cramer op nationaal niveau overigens ook hoognodig moeten gebeuren, net als in Duitsland. Daar is bijvoorbeeld geen discussie over dat de groene energie wordt gefinancierd door een belasting (feed in-regeling) op grijze stroom. Dat zou in Nederland ook hoognodig moeten, vindt Cramer.

 

Gekrakeel

In Nederland lijkt het thema van de duurzaamheid op politiek en bestuurlijk niveau vooral lokaal en regionaal te worden uitgevoerd. ‘Vooral in de steden met wethouders die echt wat willen, zijn intussen learning communities ontstaan, waar burgers en bedrijven zijn aangehaakt om duurzame projecten te realiseren. Daarbij spelen ook woningcorporaties een positieve rol. Daarom is de ruzie tussen het rijk en de corporaties zorgelijk, want het kan een deel van de lokale energie-afspraken blokkeren’, constateert Cramer.

 

Concreet project

Niettemin gaat de samenleving onverdroten door met duurzaamheid, aldus de voormalige bewindsvrouw. ‘Het komt allang niet allemaal meer uit Den Haag.’ Het valt haar op dat veel mensen niet alleen meedoen omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Cramer: ‘Ze willen niet eindeloos  vergaderen over uitgangspunten maar vooral een concreet project aanpakken.’

 

Harde cijfers

Van belang is dat er harde cijfers op tafel moeten komen bij het treffen van energiemaatregelen door woningcorporaties. Cramer: ‘Een aantal corporaties kiest ervoor om in grootschalige renovatieoperaties van oude huurwoningen veel energiemaatregelen te treffen. De huur gaat dan wel omhoog, maar de energiekosten voor de huurder dalen harder. Per saldo zou de huurder dan beter uit moeten zijn. We geven helaas nog te weinig harde cijfers die tonen dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Want je moet het de argwanende burger wel kunnen laten zien.’

 

Lees het hele (slot)artikel van de serie over duurzaamheid BB nr 20.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door W.J.M. van Dijk (beleidsadviseur accommodaties) op
Let op! met isoleren van woningen. Hoe meer isolatie hoe meer ventilatie nodig is, zowel natuurlijke dwarsventilatie als mechanische ventilatie (verbruikt energie en heeft onderhoud en regelmatige vervanging nodig). Het CO2 neemt anders teveel toe (te weinig frisse lucht) idem ziektes als astma, copd, allergieën, virussen etc.
Bewoners van huizen zullen op (ventilatie) gedrag geattendeerd moeten worden. De besparing op energie wordt anders weer uitgegeven aan medische kosten.
Asbest was indertijd een prima isolerend en brandwerend materiaal maar uiteindelijk niet gezond en heeft veel persoonlijk lijden veroorzaakt Daarbij extreem veel medische kosten en verwijder kosten.
Isoleren: Dus dubbel glas HR++ met voldoende ventilatieroosters (en deze open laten). Dak isoleren met gezonde materialen en een HR ketel plaatsen. Prima!!
Door Bas Pulle (-) op
Mogen -- Willen -- Kunnen: Daarom draait het vaak.

Iemand wil een windmolen maar het MAG (vaak) niet. Sommigen WILLEN wel iets duurzaams doen, maar KUNNEN het niet betalen.
Veel mensen hebben gewoon geen zin om zich duurzaam te gedragen. Ze WILLEN het niet! Die categorie verdient meer aandacht. Anders moet je de gewenste transitie via de knip blijven regelen (tax, subsidies) en dat wil onze regering juist niet.

Neem het (zelf) sluiten van winkeldeuren als het koud is. Het kost veel geld als die winkeldeuren open staan in de winter. Voor het publiek is het demotiverend om dit te zien. Je wordt geacht om duurzaam te handelen, maar om je heen zie je dat amper.

Een slappe overheid ziet geen kans om deursluiting te verplichten. Onmacht? Het staat in de milieuwet dat bedrijven (ook winkels) maatregelen moeten nemen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Je winkeldeur openzetten MAG dus niet. Winkeliers KUNNEN ze wel laten zelfsluiten, maar ze WILLEN het niet.

Als alle winkels hun deuren bij kou sluiten dan bespaart hen dat veel aardgas (dus geld).
Dat overheden hier niets aan (kunnen / willen / mogen?) doen is diep treurig.

Ik heb thuis mijn CV na jaren weer een paar graden hoger gezet. Ik kan het betalen. Mijn vrouw wil die warme trui wel, maar warme voeten is comfortabel. In mijn eentje kan ik het niet trekkken om het milieu te redden, zegt ze.
We waren voorlopers, maar als de rest het jaren lang laat afweten dan is het welletjes. En wie krijgt ons dan weer terug bij de groep voorlopers.
Door Henk Daalder Duurzame Brabanders op
Kom op, Rene,
Duurzaam is nooit een Haags speeltje geweest. Zelfs mevrouw Cramer liep schrikachtig achter de fossiele belangen aan. Zij deed alleen wat mocht van mevrouw Maria van der Hoeven, toen CDA minister van EZ, daarna beloond met een mooie functie bij de uber fossielen van het EIA.

Dat de fossiele belangen de baas zijn in dit land, kun je simpel aflezen aan cijfers van de omzet in fossiele energie en de hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom. Fossiel groeit, want vervuilen is gratis, en duurzaam stagneert. Alleen zonnestroom groeit, van miniscuul, naar iets minder miniscuul, maar voor het grote geheel in Nederland, nog steeds irrelevant. De 350 MW zonnepanelen leveren minder dan een kleine kolencentrale van 350.
Bovendien waren die zonnepanelen een factor 4 duurder dan de windmolens.
Door Ra op
Ik verwarm een veel te grote woonkamer om voor de televisie te hangen, de eigenaar heeft geen zin om te isoleren en aan ramen op het zuiden heeft de architect ook al niet gedacht.
Doorstromen naar een zuinige duurdere woning is uitgesloten, er wordt namelijk niet gebouwd voor modaal.
Tot zover duurzaamheid.