of 58952 LinkedIn

Droogte dwingt waterschappen tot maatregelen

Waterschappen nemen uitzonderlijke maatregelen om de zorgelijk lage grondwaterstand op zandgronden te laten stijgen. Boeren in Oost-Nederland krijgen opblaasbare afsluiters om duikers en slootjes af te sluiten. Andere waterschappen verbieden ijsclubs om grondwater op te pompen voor de aanleg van natuurijsbanen.

Waterschappen nemen uitzonderlijke maatregelen om de zorgelijk lage grondwaterstand op zandgronden te laten stijgen. Boeren in Oost-Nederland krijgen opblaasbare afsluiters om duikers en slootjes af te sluiten. Andere waterschappen verbieden ijsclubs om oppervlaktewater op te pompen voor de aanleg van natuurijsbanen.

Tekort

De afgelopen week heeft het flink geregend, maar het neerslagtekort over 2018 is nog steeds erg groot. Dat heeft vooral grote gevolgen voor de grondwaterstand in droge gebieden. De waterschappen op droge zandgronden vrezen daarom dat er volgend voorjaar al meteen niet genoeg grondwater is. Dat geeft dezelfde problemen voor natuur, landbouw en drinkwater als in de afgelopen droge zomer. Zelf proberen ze daarom zoveel mogelijk water vast te houden middels stuwen en sluizen, maar wordt ook de ingezetenen gevraagd om mee te helpen.

 

Schaatsen

Bij de waterschappen Vallei en Veluwe, De Dommel en Aa en Maas is nog steeds een verbod van kracht voor het gebruik van oppervlaktewater vanwege de lage waterstand. Met de toenemende kans op vorst is het ook ijsclubs verboden om de komende maand oppervlaktewater te gebruiken voor de aanleg van ijsbanen.

 

Afsluiters

Waterschap Rijn en IJssel roept boeren en andere grondeigenaren in hun werkgebied op om water in de slootjes op hun land zo lang mogelijk vast te houden. Dat kan door duikers in de sloten af te sluiten. Het regenwater kan dan in de bodem zakken, zodat het zorgelijk lage grondwaterpeil enigszins stijgt. Om het afsluiten van duikers in de sloten zo makkelijk mogelijk te maken, geeft het schap opblaasbare ,,ballen'' weg. De opblaasbare afsluiters van stevig kunststof bestaan volgens het schap al een poosje. Ze worden gebruikt in rioolbuizen. ,,Maar het is natuurlijk ook een handige en snelle manier om slootjes af te sluiten'', aldus het schap. Boeren gebruiken daar nu meestal planken of zandzakken voor. De ,,ballen'' kosten een paar honderd euro per stuk. Het waterschap geeft ze cadeau, in de hoop dat zoveel mogelijk grondeigenaren meehelpen.

 

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat waterschappen het oppompen van grondwater hebben verboden. Dat is niet correct. Het gaat om het oppompen van oppervlaktewater.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.