of 59082 LinkedIn

Draagvlak voor gasvrije huishoudens groeit

Nederlanders zijn het er in toenemende mate mee eens dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In het afgelopen jaar steeg het aantal mensen dat die mening is toegedaan van 47 naar 58 procent van de bevolking. Daarbij wordt vooral naar elektrische alternatieven voor het gebruik van gas gekeken.

Nederlanders zijn het er in toenemende mate mee eens dat huishoudens moeten gaan stoppen met het gebruik van aardgas. In het afgelopen jaar steeg het aantal mensen dat die mening is toegedaan van 47 naar 58 procent van de bevolking. Daarbij wordt vooral naar elektrische alternatieven voor het gebruik van gas gekeken.

Overheid

Dit blijkt uit een onderzoek van Peil.nl in opdracht van Stichting Hier Klimaatbureau. Van de 1761 respondenten is iets meer dan de helft op de hoogte van de plannen van de overheid om te stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. Een jaar geleden was dat nog maar 14 procent.

Linkse hype
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (58 procent) is het er mee eens dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas, tegenover 47 procent in 2016. De belangrijkste redenen die voorstanders aangeven zijn het klimaatprobleem, de aardbevingen in Groningen en het feit dat het gas opraakt. De tegenstanders zijn met 28 procent in de minderheid. De meest genoemde argumenten in deze groep zijn dat het ‘weer zo’n linkse hype’ is, dat de bijdrage van Nederland wereldwijd te klein is en dat we aardgas nodig hebben.


Alternatieven
Als alternatief voor aardgas geeft een kwart van de respondenten aan een voorkeur te hebben voor elektrische oplossingen, zoals warmtepompen. Nog eens 15 procent geeft de voorkeur aan een warmtenet en 7 procent spreekt zich uit voor biogas. Maar de grootste groep (40 procent) geeft aan niet voldoende op de hoogte te zijn van beschikbare alternatieven om deze vraag te kunnen beantwoorden. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Enige tijd geleden nam ik deel aan een discussie op het FD over de oplossingen en alternatieven voor de gasloze samenleving. De conclusie was dat het een nobel streven is, maar dat er nog geen enkel idee is hoe de complexiteit van de schaalgrootte die warmte pompen en elektrisch verwarmen met zich mee brengen op te lossen zijn.

Het voorspiegelen dat de alternatieven adequaat zullen functioneren, door draagvlak onderzoek uit te voeren onder burgers die er geen enkel verstand van hebben is politieke framing.
Het al dan niet aanwezig zijn van draagvlak is van nul en generlei waarde bij het beoordelen van de vraag of het gewenst en haalbaar is.

Massale inzet van zowel elektrische verwarming als van warmtepompen (die op elektra werken) leidt tot onbeheersbare piekbelasting op het elektranet bij zware vorst. Met de huidige techniek en beheersingstools slaat dan in heel Nederland de stroom uit. Er zijn ideeën, die nog in de kinderschoenen staan, of die adequaat werken is niet bekend, of die op te schalen zijn naar landelijke toepassing is nog zeer de vraag.
Door Kor van der Heiden (leraar) op
Op zich ben ik niet tegen het stoppen met aardgas, maar ik ben wel erg beducht voor de kosten die dit met zich meebrengt, vooral voor huizenbezitters. Het gasloos maken van bestaande woningen wordt door Urgenda geschat op ca 25000 euro, een investering die pas na meer dan 20 jaar wordt terugverdiend. Wie gaat dat betalen?
Door Bob (Burger) op
Scheelt een flink bedrag aan vaste lasten. Geen netwerkkosten, transportkosten, kosten voor de aansluiting etc, etc.