of 64277 LinkedIn

Dossier Omgevingswet naar Binnenlandse Zaken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening (waaronder de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie) en het Kadaster verhuizen mee van het oude ministerie van Infrastructuur & Milieu naar BZK.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Ook de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening (waaronder de ontwikkeling van de Nationale Omgevingsvisie) en het Kadaster verhuizen mee van het oude ministerie van Infrastructuur & Milieu naar BZK.

Bestuurlijke operatie
Dat maakte minister-president Rutte gisteravond bekend na afloop van het constituerend beraad, de oprichtingsvergaderingvan het nieuwe kabinet. Insiders hielden al langer rekening met de verschuiving. De invoering van de Omgevingswet – na het laatste uitstel door voormalig I&M-minister Schultz nu gepland voor 1 januari 2021 -  zal de komende jaren eerder een bestuurlijke dan een ruimtelijke operatie betekenen. Ook de afgelopen jaren was BZK al nauw bij de ontwikkeling van de wet betrokken.

Infrastructuur en Waterstaat
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat voortaan als Infrastructuur en Waterstaat door het leven. Het onderdeel klimaat- en energiebeleid verhuist naar de minister van Economische Zaken & Klimaat. Het natuurbeleid wordt ondergebracht bij Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hein Corstens (informatiearchitect) op
De in 2016 aangenomen Omgevingswet moet de versnippering in het omgevingsrecht opheffen. In het regeerakkoord staat dat het ingeslagen traject van de Omgevingswet door het nieuwe kabinet wordt voortgezet. Dat ingeslagen traject impliceert een mega-integratie-actie. Daarom verbaast de verdeling van onderdelen over de portefeuilles:
- De twee te integreren hoofdcomponenten van de fysieke leefomgeving, ruimte en milieu, zijn (weer) gesplitst: ruimtelijke ontwikkeling is ondergebracht bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en milieu bij Infrastructuur en Waterstaat. Milieu is overigens geheel verdwenen in de naamgeving van de ministeries en is niet toebedeeld aan een minister, maar aan een staatssecretaris.
- Klimaat komt bij Economische Zaken en Klimaat, evenals energiebeleid.
- Natuur is ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Door deze op partijpolitiek gebaseerde verdeling krijgt de Minister van Omgeving, pardon de Minister van BZK, het er niet gemakkelijker op. Gelukkig lijkt ze me zeer bekwaam.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers