of 62284 LinkedIn

Dorpshuizen kind van de rekening

In veel gemeenten staan dorpshuizen onder druk. De plattelandsgemeenten, verzameld in de P10, proberen extra geld bij minister Wiebes los te weken. Bericht uit Opsterland en Medemblik.

In veel gemeenten staan dorpshuizen onder druk. De plattelandsgemeenten, verzameld in de P10, proberen extra geld bij minister Wiebes los te weken. Bericht uit Opsterland en Medemblik. 

Bridgen

‘We hebben hier veertien dorpshuizen die allemaal de deuren hebben moeten sluiten’, zegt burgemeester Ellen van Selm van Opsterland. ‘Het oppervlakkige beeld is vaak dat er een paar mensen zitten te bridgen, maar de dorpshuizen hebben met hun brede scala aan activiteiten echt een spilfunctie in onze dorpen. Iedereen, van jong tot oud, komt er. Ze zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid.’

Zwaar weer
Met het wegvallen van alle bezoekersinkomsten raakten de dorpshuizen in Opsterland meteen aan het begin van de crisis in zwaar weer. ‘Het is financieel een fragiel netwerk’, geeft Van Selm aan. Om te voorkomen dat buurthuizen omvallen, heeft Opsterland de huurinning voorlopig opgeschort tot 1 september. Dat geldt ook voor twee lokale musea en de sportinstellingen. Daardoor loopt de gemeente deze zomer volgens haar circa twee ton aan inkomsten mis. ‘Het is uitstel van betaling, geen afstel’, benadrukt Van Selm. Door de tekorten op de jeugdzorg zit Opsterland sowieso krap bij kas en kan de gemeente zich geen nieuwe tegenvallers veroorloven.

SBI-codes
Ook in Medemblik hebben de dorpshuizen het zwaar. Die zijn relatief veel geld aan huisvesting en personeelskosten kwijt. Daar staan nu geen inkomsten uit activiteiten tegenover. Daarbij ervaart de gemeente dat lang niet alle dorpshuizen voor rijkssteun in aanmerking komen. Die wordt namelijk bepaald door hun SBI-code. Is die code ‘café’ dan valt het dorpshuis onder de rijksregeling voor de horeca. Maar is die ‘beheer van onroerend goed’, dan komt het rijk niet over de brug.

Tegemoetkoming
Ja, die SBI-codes … In Opsterland kennen ze het probleem. Namens de P10, de organisatie van 22 plattelandsgemeenten waarvan ze voorzitter is, drong burgemeester Van Selm er recent bij minister Wiebes op aan dorpshuizen standaard deel te laten uitmaken van de Tegemoetkoming Schade Covid19. ‘Juist na de crisis zal er veel behoefte zijn aan laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting en contact’, schrijft de P10 aan de minister. ‘Natuurlijk proberen wij als gemeenten – daar waar mogelijk – ondersteuning te bieden aan onze dorpshuisbesturen. Helder is echter ook dat onze financiën beperkt zijn.’  

Noodfonds
Het college van Medemblik wil een noodfonds oprichten, dat maatschappelijke organisaties in Medemblik het komende halfjaar overeind moet houden. Het gata om 650.000 euro, waarvan naar schatting 250.000 euro (maar de schotten zijn vloeiend) voor de welzijnsaccommodaties. De gemeente hoopt dat het noodfonds voor dit jaar volstaat. Mocht de coronacrisis langer aanhouden, dan overweegt de gemeente financiële steun in de vorm van leningen aan de betreffende instellingen.


Uitzonderlijke situatie
‘Normaliter is het uitgangspunt dat de gemeente geen leningen verstrekt’, staat in de coronia-inventarisatie van het Medemblikse college, ‘maar in deze uitzonderlijke situatie is gekozen om dit wel te doen.’ Ook al is het bepaald niet zeker dat het uitgeleende bedrag kan worden terugbetaald. ‘Aan de hand van het complete overzicht van de geboden ondersteuning door de gemeente, zullen leningen mogelijk worden kwijtgescholden of worden omgezet naar een subsidie. 

 

Lees het hele verhaal over vastgoed in coronatijden deze week in BB10 (inlog)  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.