of 62812 LinkedIn

Dordrecht ziet in treinramp angst bevestigd

De Drechtsteden en  West-Brabantse steden lobbyen al jaren vor een alternatieve route op nieuw spoor voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het treinongeluk in het Belgische Wetteren zien zij hun angst voor een ramp bevestigd.

Al jaren pleiten de Drechtsteden en gemeenten in West-Brabant bij het ministerie voor een omleiding van gevaarlijke transporten op apart spoor om de gemeenten heen. Ze krijgen nul op het rekest. Wellicht dat het treinongeluk in Wetteren de Haagse raders in beweging zet.

Kans op ramp Dordrecht “onacceptabel”
In het Belgische dorp Wetteren viel 1 dode en verscheidene gewonden, nadat een goederentrein met giftige stoffen ontspoorde en giftige dampen via geloosd bluswater en het riool in omliggende huizen terechtkwam. Bewoners mogen nog steeds hun huizen niet in en er wordt gevreesd voor een milieuramp. In de gemeente Dordrecht zouden met een treinramp met giftige stoffen tienduizenden mensen kunnen worden getroffen, rekent wethouder Piet Sleeking voor. ‘Ik moet de analyse, de gevolgen en de bestrijding na het ongeluk in België nog bestuderen,  maar het is schrikken. Jerealiseert je opnieuw dat het hier ook kan gebeuren en dat is onacceptabel.’

Verspreiding giftige stoffen via riool nieuw aspect
Met name de verspreiding van giftige stoffen via het riool is voor Sleeking een nieuw aspect. ‘Nu zeggen we ramen en deuren sluiten, maar dat zou hier juist niet moeten. We hebben hier een riolering met deels afgesloten compartimenten. Dat zouden we ook langs de spoorzone moeten doen. Maar dat betekent forse investeringen. We zullen eerst preventief moeten handelen en alle aanpassingen in de calamiteitenplannen optimaal maken.’

Al tien jaar lobbyen voor alternatieve route
Dordrecht en Zwijndrecht zijn al tien jaar aan het lobbyen voor een alternatieve route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor om de steden heen. ‘De afgelopen vijf jaar hebben we dat geïntensiveerd. Voor een structurele oplossing krijgen we tot nu toe nul op het rekest. De gewenste ROBEL-lijn tussen Rotterdam en Antwerpen is vooral een tekentafelmodel. Er zijn geen middelen voor en er is ook geen planning. Het is een project voor de langere termijn, maar afgewogen tegen het risico, zal deze er toch op enig moment moeten komen.’

IJzer smeden als het heet is
Wellicht wrang, maar het treinongeluk in België laat de noodzaak weer zien. ‘Of dat in Den Haag tot nieuwe inzichten leidt, moeten we afwachten. Je moet het ijzer wel smeden als het heet is. We zullen onze wens opnieuw onder de aandacht brengen. Het is niet het eerste incident. Ik vind dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid hier een stevig standpunt over in moet nemen. We krijgen ook bijval van Brabantse gemeenten die in hetzelfde schuitje zitten. De Betuweroute zou in de tussentijd tot een ROBEL-lijn er is ook intensiever kunnen worden gebruikt. Dat is wel een omleiding die wellicht economische belangen kan schaden, maar die vind ik ondergeschikt aan de veiligheidsrisico’s.’

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De wens van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is volgens een woordvoerder wel duidelijk. Ook daar heeft men liever het spoor rondom de steden. Peter van der Velden, burgemeester van Breda en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is zelf voorstander van de ROBEL-lijn om de steden heen en als voorzitter van de samenwerkende gemeenten in West-Brabant heeft hij dit al eerder bepleit. ‘Maar het is niet gemakkelijk. Er is weinig ruimte en de kosten zijn hoog. Het is niet geëffectueerd, dus moeten we als Veiligheidsregio goed voorbereid zijn. Straks is het basisnet een feit en zijn er onder meer risicoplafonds voor de spoorwegen.’

We kunnen ongelukken niet uitsluiten
En er wordt al veel gedaan om calamiteiten te voorkomen. ‘De kans op calamiteiten is al kleiner op het spoor dan op de weg, maar uitsluiten kunnen we het niet. Het is hier een dichtbevolkt gebied, dus willen we de kans zo klein mogelijk houden. Met alle betrokken partijen zijn we daarmee bezig. We brengen risico’s in beeld, weten wat er rijdt en wordt vervoerd, de wissels zijn verbeterd, er zijn minder overwegen en de afstand van bouwwerken tot het spoor is groter. Belangrijk zijn ook goede calamiteitenplannen en informatie-uitwisseling met Prorail.’

Stinkende best blijven doen
Van der Velden is voorstander van meer vervoer over water en spoor en dat komt er ook. ‘Een lijn om Roosendaal en Bergen op Zoom heen zou een belangrijke ontwikkeling zijn om het vervoer door bebouwde kommen te ontlasten.’ Hij is ervan overtuigd dat de problematiek door het ongeluk in Wetteren weer prominenter op de politieke agenda komt te staan. ‘Intussen moeten we ons stinkende best doen om onze maatregelen te verbeteren.’
 
CDA Tiel
Het CDA in Tiel is niet gerust op dat een treinongeluk zoals in België ook niet rond Tiel zou kunnen gebeuren. Ten noorden van Tiel liggen de A15 en de Betuwelijn en ten zuiden van de gemeente varen tankers met gevaarlijke stoffen. De partij wil onder meer weten of en hoe de gemeente is voorbereid op een calamiteit met gevaarlijke stoffen en in hoeverre omliggende gemeenten en inwoners van tevoren over de reactie op een dergelijke calamiteit worden geïnformeerd.  

SP en GroenLinks in Zeeland
Ook de Zeeuwse Statenfracties van de SP en GroenLinks zijn bezorgd en stellen vragen aan het Zeeuwse provinciebestuur. Een deel van de lading van de ontspoorde trein was bestemd voor Dow Chemicals in Terneuzen. De SP wil vooral weten hoe het is gesteld met de veiligheid op het Nederlands spoor in het algemeen en het Zeeuwse spoor in het bijzonder. GroenLinks sloeg aan op een opmerking van burgemeester Lonink van Terneuzen die gezegd zou hebben dat een ongeluk, zoals in België, in Nederland niet kan gebeuren, omdat treinen hier langzamer rijden. Fractievoorzitter Leen Harpe wil weten of GS dit oordeel onderschrijven en of de regelgeving in de Veiligheidsregio voldoende is toegerust op het hanteren van dit soort calamiteiten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rogier op
Treurig zoniet beschamend om zo'n ongeluk voor je eigen stokpaardjes te gebruiken. De drechtsteden zeggen er niet bij dat Belgie geen ATB kent zoals wij. De machinist reed met 80 door rood sein. In NL was dit ongeluk dus niet gebeurd. Hoe durf je dan om een omleiding van miljarden te vragen, die idd ook anderen weer benadeelt. Doorgeschoten externe veiligheidswensen moeten direct worden gepareerd.
Door jan op
En daar is de incident-politiek weer...
Door Peter op
Wethouder Piet Sleeking van Dordrecht heeft veel te veel gehoord van Nimby! (Not In My Back Yard) En zoals zo vaak zal hij dat namens de gemeente Dordrecht ook gebruiken voor zijn eigen veiligheid ? Het is mij nu duidelijk: hij zit in de gemeenteraad als wethouder van Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening & Handhaving en Bestuurlijke vernieuwing namens zijn partij BETER VOOR DORDT!
Ik snap nu heel goed, dat hij voorstelt om het transport van risicovolle stoffen via een andere spoorweg te laten verlopen. Dat is veel BETER VOOR DORDT maar slechter voor bewoners van andere gemeenten.

Dat "voordeel" voor Dordrecht gaat dan wel ten koste van de andere omliggende gemeenten, immers als die transporten voor Gent over de Betuwespoorlijn zullen rijden (zoals hij bepleit) betekent het dat een extra belastingvan die risico-volle transporten voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en de vele andere gemeenten langs die spoorlijn.
Naast die transporten over het spoor hebben die Drechtsteden-gemeenten ook nog te maken met de Rijkswegen A16 (Rotterdam-Antwerpen) en A15 (Rotterdam-Duitse grens) waarover veel “risico” verkeer rijdt.
Daarnaast vormt het rangeerterrein Kijfhoek (waar heel veel treinen worden samengesteld) een heel groot risico voor die aangrenzende gemeenten. Denk daarbij aan het ernstige brand ongeluk in januari 2011 met een tankwagon met ethanol op dat emplacement! Gelukkig dat daar geen explosies zijn geweest en dat er geen ernstige slachtoffers zijn gevallen onder de bevolking van de aangrenzende gemeenten!
Over de rivier De Noord zal ook wel het nodige vervoer van chemicaliën plaats vinden. Je moet er niet aan denken, dat daar twee schepen met risicovolle stoffen met elkaar in aanvaring komen. Waar gaat dan het “besmette”rivierwater naartoe?

Dat de verspreiding van giftige stoffen via het riool een nieuw aspect is voor de heer Sleeking begrijp ik niet: hij is “Neven”-lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en heeft in zijn portefeuille van Dordrecht als wethouder onder meer Mileu, Ruimtelijke ontwikkeling en Communicatie. Het moet hem bekend zijn dat al jaren het riool een potentiele verspreider is van gevaarlijke stoffen, die vrijkomen bij brand of lekages in het openbare gebied. Gelukkig dat “rampen”ambtenaren daar wel op voorbereid zijn evenals preventie-personeel van de brandweer.

Wethouder Sleeking, als de gemeente Dordrecht onderdeel uitmaakt van de Drechsteden, geef dan ook commentaar op het ongeluk in België namens die Drechtsteden en niet alleen namens de gemeente (Beter Voor) Dordrecht. Zo kan wellicht een probleem echt regionaal worden opgelost!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners