of 58952 LinkedIn

Discussie omgevingsdiensten terug bij af

1 reactie
De discussie over omgevingsdiensten laait weer op. Gemeenten en provincies zijn er niet in geslaagd een gezamenlijk advies uit te brengen aan het kabinet. Met name de overdracht van bevoegdheden rond de milieuvergunning is een twistpunt.

Maanden bezig
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn maanden bezig geweest om op één lijn te komen over de toekomst van de handhaving, het toezicht en de vergunningverlening op het gebied van de Vrom-regelgeving.

Niet eens
Hoewel alle betrokkenen er tot voor kort van uit gingen dat overeenstemming zou worden bereikt, bleek eind vorige week dat partijen het toch niet eens kunnen worden.

 

Kabinet
Gevolg is nu dat het kabinet, dat voorstander is van de oprichting van 25 omgevingsdiensten, de knoop moet doorhakken. Veel gemeenten zijn fel tegen de komst van omgevingsdiensten, en willen zelf kunnen bepalen of en met wie zij samenwerken om vergunningverlening, handhaving en toezicht te verbeteren.

 

Lees hier de brieven van IPO, VNG en VNO-NCW over de kwestie:

Brief 1 IPO
Brief 2 IPO
Brief VNG Brief VNO-NCW

 

Lees alles over de omgevingsdiensten in het Dossier omgevingsvergunning. Het artikel VNG en IPO ruziën over milieuvergunning uit Binnenlands Bestuur nummer 17, 24 april 2009, is hier te lezen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Daniel Hake (Adviseur Milieukwaliteit) op
De discussie is helemaal niet terug bij af: het Rijk gaat nu hogere kwaliteiteseisen stellen aan de uitvoering van omgevings taken; gemeenten en provincies moeten zorgen dat ze aan die eisen voldoen, ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Deelname aan een milieu- of omgevingsdienst is een manier om aan de eisen te voldoen, maar het kan ook anders.