of 59190 LinkedIn

Derde Zeeuwse boeren stopt binnen 15 jaar

De bedrijven hebben samen een totale bebouwde oppervlakte van ongeveer 1,3 miljoen vierkante meter. ‘Dat heeft een forse impact op de ruimtelijke omgeving’, aldus de Rekenkamer Zeeland. Die deed samen met Kadaster en Alterra onderzoek naar de vrijkomende agrarische bebouwing tot 2030 in Zeeland.

Tot 2030 zullen in Zeeland zo'n duizend agrarische bedrijven stoppen. Dat is een derde van het huidige areaal aan agrarische bebouwing.

Ruimtelijke impact
Die bedrijven hebben samen een totale bebouwde oppervlakte van ongeveer 1,3 miljoen vierkante meter. ‘Dat heeft een forse impact op de ruimtelijke omgeving’, aldus de Rekenkamer Zeeland. Die deed samen met Kadaster en Alterra onderzoek naar de vrijkomende agrarische bebouwing tot 2030 in Zeeland. De bevindingen uit het onderzoek moeten Provinciale Staten van Zeeland helpen bij het opstellen van het nieuwe omgevingsbeleid, een kerntaak van de provincie. Het huidige provinciale omgevingsbeleid loopt in 2018 af.

Herbestemming lastiger
Het vrijkomen van de agrarische bestemming betekent volgens de onderzoekers niet per definitie leegstand. Veel agrarische objecten die tot nu toe vrijkwamen, kregen een woonbestemming of er werd een nieuwe bedrijfsmatige invulling gevonden zoals (verblijfs-)recreatie, opslag of bijvoorbeeld een functie als zorgboerderij. ‘Wel is het zo dat het hierbij vaak om kleinere vastgoedobjecten  ging, waarbij herbestemming gemakkelijker is. De vrijkomende objecten in de aankomende periode zullen groter zijn, waardoor herbestemming lastiger zal zijn’, verwacht de Rekenkamer.

Overcapaciteit
Bovendien is het volgens de Rekenkamer verstandig om het bredere perspectief van de huidige Zeeuwse vastgoedmarkt erbij te betrekken. ‘Op deze markt is sprake van overcapaciteit zowel op woongebied als op bedrijventerreinen. En  ook in de toeristisch-recreatieve sector is op sommige plaatsen sprake van een mismatch tussen vraag en gedateerd aanbod. Naast de eigenschappen als grootte, bouwaard en kwaliteit, is ook de ligging ten opzichte van landbouwroutes, verkeerswegen, logistieke knooppunten en (woon)kernen relevant voor de kansen op herbestemming. 

Asbest 
Speciale aandacht vraagt de Rekenkamer voor de asbestproblematiek. Aangenomen mag worden dat in ongeveer één op de drie vrijkomende objecten asbest verwerkt is, meestal de daken van schuren. Vanaf 2024 moet het aanwezige asbest op kosten van de eigenaar verwijderd zijn. De Rekenkamer adviseert de provincie onder meer om op basis van het onderzoek specifiek beleid te ontwikkelen ‘vanuit een integrale visie.’ Daarbij zou de provincie er goed aan doen daarbij de gemeenten en de agrarische sector te betrekken, onder andere door ze een belang te geven in de oplossing van de problematiek.

Vrijdag 9 september wordt het rapport van de Rekenkamer besproken in de Statencommissie Ruimte.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.