of 63908 LinkedIn

Den Haag wist al in september van Vestia

Het college besloot de gemeenteraad pas vertrouwelijk te informeren toen de eerste berichten over Vestia in de media verschenen.

De gemeente Den Haag was al in september op de hoogte van de financiële situatie van woningcorporatie Vestia. Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van de PvdA.

Mededelende sfeer
Het college zegt dat de gemeente Den Haag half september door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werd uitgenodigd voor een ambtelijk overleg in een “mededelende sfeer”. Zij kregen te horen dat Vestia werd geconfronteerd met een tijdelijk financieel probleem. WSW moest 1,05 miljard euro borgen om de liquiditeitstekorten op de derivatenportefeuilles op te vangen. Door de geldende achtervangconstructie kon de gemeente pas in derde instantie worden aangesproken op de lening. Volgens het college was de achtergrond van de situatie bij Vestia toen nog niet bij hen bekend en was Vestia terughoudend in haar informatie.

Tijdelijke liquiditeitssteun
Zoals iedere gemeente en het Rijk staat de gemeente Den Haag borg voor het WSW, maar heeft het geen formele positie bij het borgen van leningen van woningcorporaties, schrijft het college verder. Maar gezien de bijzondere situatie, de omvang van het woningbestand in Den Haag en Rotterdam  en het feit dat de leningen vielen in de categorie “tijdelijke liquiditeitssteun” vond wel afstemming plaats met achtervangers Den Haag, Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente kon niet meebeslissen, maar wel meedenken over verbetering van de situatie en het zoveel mogelijk beperken van de schade voor stad en huurders.

Gevoeligheden in derivatencontracten
Op de vraag op hoe de gemeenteraad is geïnformeerd over de bijstorting, antwoordt het college dat haar half december duidelijk werd gemaakt dat de problemen bij Vestia veel groter waren en met structurele gevolgen. ‘Vanwege gevoeligheden in derivatencontracten (zgn. ‘break clauses’) werd ons vanuit het Ministerie van BZK en WSW toen met klem gevraagd uiterst prudent en zeer vertrouwelijk met informatie om te gaan en deze slechts in zeer beperkte kring te delen.’ Pas toen 30 januari berichten in de media verschenen besloot het college de Commissie Ruimte vertrouwelijk op hoofdlijnen te informeren over aard en omvang van de ontstane financiële situatie bij Vestia en over de mogelijke risico’s voor de gemeente. Dat gebeurde uiteindelijk op 8 februari.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door D. van Arum (Adviseur) op
Tja, en nu wat is het gevolg van dit alles........
De huren gaan extra omhoog omdat men niet op heeft zitten letten en Eric Staal zit op Aruba geniet van de miljoenen die hij mee kreeg, tja......want afspraak is afspraak........

Wie let er nu op, of wachten we op het volgende debacle........