of 62284 LinkedIn

Delfzijl biedt krimp het hoofd

Woningvoorraden saneren kost miljoenen die krimpgemeenten niet hebben. Delfzijl toont dat er met een creatief sloopbeleid en stadsvernieuwing veel mogelijk is.

‘Voor grote delen van Nederland die geconfronteerd worden met krimp valt in Delfzijl veel te leren.’ Dat zegt ex-Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol.

Leegstand teruggebracht tot 3 procent
De Groningse havenstad kent de grootste bevolkingsterugloop van Nederland (31 procent), maar heeft desondanks de leegstand teruggebracht tot 3 procent: 2 procent onder het landelijk gemiddelde. ‘Delfzijl heeft al 20 jaar de grootste bevolkingskrimp’, zegt burgemeester Emme Groot (PvdA)j. ‘Wij hebben geleerd daarop te anticiperen. We lopen daarmee ruim voor op andere krimpregio’s.’

Compactere stad
Delfzijl (26.000 inwoners) is bezig een compactere stad te worden. De afgelopen jaren werden 1600 sociale huurwoningen gesloopt. ‘De jongeren en middeninkomens trekken weg. Door te slopen maken we ruimte om hen te bedienen’, aldus Groot. Door de sanering is er in Delfzijl weer druk op de huurmarkt. Dé opgave de komende jaren is de gezondmaking van de koopvoorraad, maar daarvoor mist Delfzijl financiële armkracht.  

‘Dit is een probleem dat de pet van de regio te boven gaat’, meent gedeputeerde Marianne Besselink (PvdA, leefbaarheid, krimp). Zij vindt dat het Rijk en de grote steden moeten bijspringen. ‘De regio’s hebben 35 jaar geleden de steden gered toen de stadsvernieuwing niet van de grond kwam. Nu is het tijd voor omgekeerde solidariteit. Krimp verdient een grote rol in de formatiebesprekingen.’

Een beetje verlies
Van provincie en Rijk ontvangt Delfzijl elk 14 miljoen euro voor de herstructurering. Dat bedrag legt de gemeente ook zelf bij: 20 procent van de eigen jaarbegroting. ‘We doen wat we kunnen’, zegt Groot. ‘Armoedig particulier bezit proberen we te verbinden met corporatiebezit dat beter is, maar op de slooplijst staat. Met de eigenaar gaan de corporatie en wij om de tafel, we nemen alle drie een beetje verlies, en onteigenen zo de bezitter die blij is met zijn betere corporatiewoning. Die hoeven we dan niet te slopen.’

Minder leefbaar door leegstand
Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is het voor gemeenten en woningcorporaties  aantrekkelijker de leegstand de leegstand te laten en niets meer te slopen of te bouwen. Groot volgt die raad niet op. ‘Als je de leegstand de leegstand laat, gaat de leefbaarheid hard achteruit. Dan ben je veel verder van huis. We moeten dus creatief zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan (Zelfstandige in Delfzijl) op
ps.. vergeten..

Ondanks dat er van alles fout is gegaan en dit noooit meer mag gebeuren om verdere krimp tegen te gaan nog even een toevoeging op onderstaande reactie..

We hebben in de buurt een prachtige nieuwe Breede School.. een nieuwe huisartenpraktijk.. fysio.. verzorgingstehuis.. nieuw winkelcentrum met prachtige appartementen.. dus..

Als we met zn allen een beetje ons best doen na alles wat misschien fout is gegaan.. dan wordt Delfzijl een van de mooiste plaatsen in onze gemeente

Dus.. u bent van harte welkom dit met ons te delen :)
Door Jan (Zelfstandige in Delfzijl) op
Een gemengde reactie van positieve maar ook negatieve punten..

--- Huren in Delfzijl ---

Allereerst de door de burgemeester aangeroerde druk op de huurmarkt. En inderdaad is dit waar. Waar eerst honderden huizen leeg stonden en dat jarenlang.. presteert met het om nu het huurwoningenbestand aan goede woningen dermate te minimaliseren dat er geen fatsoenlijke woning meer verkregen is in Delfzijl.. tenzij je hier jaren op wilt zitten wachten.. word wakker bestuurders! In Delfzijl is de krimp voor een flink deel zelf veroorzaakt. Zelfs een leek kan dan op zn vingers natellen dat dit aan de basis staat van krimp. Al die mensen die hun huis uit zijn gejaagd gaan dan gewoon op zoek naar een plek die wel mogelijkheden biedt. Een dikke onvoldoende dus wat naar mijn mening valt onder wanbeleid.. wanbeleid waar overigens niemand de heren en dames op aanspreekt.. ze komen er gewoon mee weg. Dit is een probleem waar we anno 2013 nog steeds mee zitten.. crisis of geen crisis er veranderd niets.. niemand wordt ter verantwoording geroepen. Als we, net als in Appingedam, gedoseerd waren gaan slopen en direct aan onze van oudsher trouwe inwoners een goed alternatief hadden geboden.. hadden we nu niet zo'n krimp.

--- Bouwen in Delfzijl ---

Enkele jaren geleden zelf besloten te gaan bouwen en de stoute schoenen aangetrokken om een kavel in optie te nemen van het toenmalige OMD... de Ontwikkelings Maatschappij Delfzijl.. Zelden heb ik een bedrijf.. als ik het zo mag noemen.. als het OMD gezien die zo tegenstribbelend zijn product aan de man probeert te brengen als het OMD. Na zelf een plan in te hebben gediend van een typisch Hollands huis.. het moest tenslotte in het bestaande straatbeeld passen.. ongelooflijk tegengewerkt bij het realiseren hiervan. Blijkt later dat dit niet een op zich staand iets is, maar blijkbaar structureel bij het OMD. Van alle mij omringende buren hetzelfde verhaal.. moeilijk moeilijk moeilijk of bijna onmogelijk. Hierdoor is er naar mijn mening veel te weinig verkocht in deze krimpgemeente en dat in een van crisis nog niet geplaagde periode.. als je het goed ziet is er op het particuliere terrein vrijwel niets verkocht en ik denk met reden. Hoogdravend met zn 'Sterren in Delfzijl' kampanje in plaats van naar zn eigen inwoners te luisteren.. een algemeen probleem. We willen Lenie naar Delfzijl halen.. we willen een brug naar Duisland.. we willen ons zeeaquarium volledig ombouwen en 80.000 bezoekers trekken met een Waddenproject van allure.. en dat na een hopeloos misgelopen eerder project aan de Kustweg.. waar we het mooiste stukje van Delfzijl voor hebben opgegeven nl een kuststrook met prachtige bomen en vijverpartijen.. we willen.. het OMD destijds.. voornamelijk woningen in het 'duurdere segment' bouwen om mensen van buitenaf aan te trekken!?.. we willen dit en we willen dat.. luister een naar je eigen mensen en handel naar hun interesses. Dit is het probleem waar Delfzijl al tientallen jaren mee worstelt.. we willen allure.. en daardoor verliezen we onszelf en onze inwoners.

Misschien dat het niet de huidige bestuurders aan te rekenen is, maar in het verleden is er veel misgelopen en met name omdat we Delfzijl op de kaart willen zetten.

Zelf wonen we met veel plezier in deze plaats en gaan er niet meer weg.. en de lege plekken.. mooi.. rust.. in een land met zo'n beetje de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld hebben we hier alle ruimte ;)
Door Frank van Genne (Onderzoeker) op
Met verbazing lees ik dit artikel. Naast een kop met een quote van Liesbeth van der Pol die vervolgens in de tekst nergens terugkomt geldt dat vooral over wat we van Delfzijl kunnen leren. dat is namelijk vooral dat beleid bij krimp voortdurend achter de feiten aanloopt, of beter gezegd: onvoldoende kan anticiperen.
In Delfzijl werd te lang doorgebouwd en gerenoveerd.
Vervolgens werd een slecht masterplan gemaakt met teveel herbouw en slecht doordachte kwaliteitsambities.
Als onderdeel daarvan werd een nieuw (en mooi want ontworpen door Liesbeth van der Pol) winkelcentrum gerealiseerd in de nieuwe wijk. Daardoor is het nu onmogelijk om het daar dichtbij gelegen oude centrum levensvatbaar te houden.
En ga zo maar door.
Overigens denk ik echt dat de burgemeester zijn best doet. En hij heeft gelijk dat hij het advies van het EIB (dat heeft ook alleen maar verstand van bouwen en niet van krimpen) negeert want leegstand leidt tot sterke waardedaling.
Het zou mooi zijn als men een keer zo eerlijk is om over de echte lessen te spreken en schrijven in BB.
Door d.kuipers (friese burger) op
Delfzijl zat kennelijk nog in een luxe krimppositie? Wanneer er in Zuidwesthoek van Fryslân ook 1600 woningen, door sloop, gemist konden worden, betekende dat een vermindering van 4400 inwoners. Voor dit gebied een onmogelijke oplossing, maar de herstructureringsmaatregelen (geld) was mooi meegenomen?
Door Ellenus Venema (consultant transitiemanagement) op
Als ex-inwoner van delfzijl en als planoloog vind ik dit een prachtig en inspirerend voorbeeld. Delfzijl geeft aan dat er leven is met inspirerende bestuurders. Chapeau Emme Groot!