of 63908 LinkedIn

De Rijn bleef ook in 2019 veel te vies

Vorig jaar werden in de Rijn opnieuw veel industriële chemicaliën, resten van geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In de verleende lozingsvergunningen wordt te weinig rekening gehouden met het drinkwaterbelang.

Vorig jaar werden in de Rijn opnieuw veel industriële chemicaliën, resten van geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In de verleende lozingsvergunningen wordt te weinig rekening gehouden met het drinkwaterbelang. 

Nieuwe vervuilers 

Dat meldt de Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA-Rijn in het jaarrapport 2019 over de Rijn. Waar het met bekende vervuilers over de hele linie iets beter gaat, duiken daarnaast steeds weer nieuwe stoffen die de kwaliteit van het Rijnwater bedreigen, zoals pyrazool, trifluoracetaat en GenX. Begin dit jaar werd bij een internationale Rijnconferentie door de Europese ministers afgesproken dat de emissies van microverontreinigingen in het Rijnwater in 2040 met ten minste 30 procent moeten zijn gereduceerd.

Milieu-informatie achtergehouden
Volgens de Vereniging van Rivierwaterbedrijven houden veel buitenlandse vergunningaanvragers uit oogpunt van concurrentie belangrijke milieu-informatie achter. ‘Terwijl juist die informatie voor ons relevant is om te kunnen wijzen op de drinkwaterrisico’s’, aldus RIWA-directeur Gerard Stroomberg. Hij wil dat alle milieu-informatie in vergunningen van grote industriële lozers via de Rijncommissie centraal toegankelijk wordt gemaakt.


Bij ons strakker
In Nederland is de vergunningverlening strakker van opzet. Volgens RIWA is een lozing met gevolgen voor de drinkwaterinname hier een stuk beter verankerd in het vergunningenproces. Ook keek Rijkswaterstaat in 2019 nog eens kritisch naar in totaal 66 eerder verleende lozingsvergunningen. ‘Een volgende stap zou zijn’, aldus RIWA, ‘dat Rijkswaterstaat op een slimme manier alle (ongeveer 800) vergunningen de komende jaren gaat controleren.’

Ook meer zwerfafval
Deze week werd ook bekend dat de hoeveelheid (plastic) zwerfafval langs de Nederlandse rivieroevers stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Per honderd meter rivieroever werden gemiddeld ruim 450 stuks afval gevonden; 90 procent daarvan was plastic. Volgens de onderzoekers is de toenemende vervuiling mede een gevolg van de corona-pandemie: meer mensen bleven thuis en recreëerden langs een rivieroever.


Rijnafvoer stabieler
De waterafvoer van de Rijn verliep vorig jaar een stuk minder extreem dan in 2018. Toen was de hoogst gemeten afvoer bij Lobith 7.430 kuub per seconde (tegen 5.170 vorig jaar). Ook de laagste afvoer van 1.064 kuub lag een stuk hoger dan die van 2018 (732 kuub). Per saldo was de gemiddelde afvoer over 2019 vrijwel gelijk aan die van het jaar daarvoor. Ook loopt die vrijwel in de pas met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.