of 64707 LinkedIn

‘Daadkracht ontbreekt in retaildeals provincies’

Provincies tonen in de deze maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel.

Provincies tonen in de vorige maand gesloten retaildeals nog te weinig daadkracht bij het aanpakken van de winkelleegstand. Juist in de provincies waar de nood het hoogst is, gebeurt het minst. Dat constateren Cees-Jan Pen, lector Brainport van Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel.

Ferme taal

Zij maakten een analyse van de twaalf retaildeals die de provincies begin oktober sloten met minister Henk Kamp (Economische Zaken). Na de ferme taal waarmee werd aangekondigd dat zij winkelleegstand nu echt gaan aanpakken, valt de inhoud van de afspraken nogal tegen, stellen Pen en Melenhorst in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. ‘Het bestuurlijk lef ontbreekt. Wat Utrecht eerder deed met de kantorenaanpak – keihard meters schrappen uit bestemmingsplannen –, dat missen we’, licht Pen toe.

 

Teleurstellend 

Samen met Melenkamp maakte Pen een inhoudsanalyse van de retaildeals. In provinciale stukken, akkoorden en politieke besluiten zochten zij naar aanvullende plannen voor de aanpak van leegstand en binnensteden. Het beeld dat daaruit naar voren komt, stelt teleur. De provincies zetten vooral in op kennisdeling; dat kost weinig en vraagt geen lef, zegt Pen. Ook leest hij veel vrijblijvende formuleren, zoals aanjagen van de samenwerking, versterken van het organiserend vermogen, informatie aansluiten.

 

Retailadviescommissie

‘Maar wat echt nodig is, is dat alle provincies een retailadviescommissie instellen, een onafhankelijke groep experts die winkelplannen van enige omvang beoordelen en de provincie daarover adviseren.’ Zuid-Holland heeft al zo’n commissie, Noord-Holland en Brabant denken erover na, zegt Pen.

 

Hoge nood

Toch is hij licht optimistisch, juist door de verwachtingen die de provincies wekten bij het aankondigen van de deals. ‘Wat de provincies op bestuurlijk niveau willen, is hartstikke goed. Ze tonen zich een belangrijke bestuurslaag door de regie naar zich toe te trekken. Nu moeten ze alleen doorpakken. Het gebrek aan daadkracht is vooral zorgelijk in de provincies waar de nood het hoogst is: de noordelijke provincies en Zeeland.’

 

Monitor

Ook is er met de deals wel belangrijke winst geboekt. Alle provincies gaan een onafhankelijke monitor opstellen om op eenduidige wijze de cijfers over hun retailmarkt in kaart te brengen. Discussie over behoefte aan winkelmeters behoort daarmee tot de verleden tijd, denkt Pen. Verder hoopt hij dat Provinciale en Gedeputeerde Staten de deals verder aanscherpen na deze analyse. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Adri Zwart (gepensioneerd ambrenaar van de provincie Gelderland) op
Het lijkt weer op dezelfde ziekte als bij de provinciale rol als regiseur van het regionale ruimtelijke en economische beleid. Zo zitten vele gemeenten mede door hun eigen torenhoge ambities met een overschot aan gronden voor woningen en overbodige bedrijventerreinen en staan er veel te veel kantoren. Het ontbreekt de provincies niet aan voldoende ruimtelijke visie, maar aan daadkracht om de gemeentelijke ambities op regionaal nivo voldoende af te stemmen en daar waar nodig in te grijpen.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Helemaal mee eens. Provincies zwalken al jaren op dit vlak - maar waar gemeenten geen verantwoordelijkheid nemen (= ook niet durven ingrijpen bij de opschoning van hun winkelbestand) liggen hier juist provinciale profileringskansen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers