of 59082 LinkedIn

Cramer steunt komst omgevingsdiensten

Boudewijn Warbroek Reageer
De Vereniging Directeuren Publiekszaken roept gemeenten en het rijk op om hun financieel geschil over de invoering van de Wabo bij te leggen. ‘Er mag van gemeenten worden gevraagd om zelf te investeren.’

Minister Jacqueline Cramer (Vrom, PvdA) heeft gisteren herhaald dat zij voorstander is van de komst van regionale omgevingsdiensten. Bij deze diensten moeten volgens haar zowel de vergunningverlening als het toezicht worden ondergebracht. Cramer sprak op de in Den Haag gehouden Dag van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 

Ook bij de presentatie van het rapport van de commissie- Mans, in juli, benadrukte de minister dat het voorstel voor de oprichting van 25 regionale omgevinsgdiensten haar aansprak. Zij beklemtoonde toen wel dat zij hierover eerst overeenstemming wilde bereiken met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen. De commissie-Mans wil de omgevingsdiensten wettelijk verplichten. Ze moeten hetzelfde werkgebied krijgen als de politieregio’s. Het standpunt van de VNG staat hier haaks op: gemeenten moeten zelf moeten kunnen bepalen of en op welke schaal zij willen samenwerken. De VNG ziet ‘geen heil’ in de voorstellen van Mans en vindt dat de commissie ‘de plank misslaat’.

 

Geneuzel

 

Voorzitter Alex Lambregts van de Vereniging Directeuren Publiekszaken riep de VNG en minister Cramer gisteren op om hun financiële geschil over de invoering van de Wabo te beslechten. Volgens hem is ’80 à 90 procent van de gemeenten’ bezig met ‘het gedachtegoed’ om één centraal overheidsloket op te richten. ‘Bij veel gemeenten is er al veel opgepakt. Het slechte nieuws is dat er veel uitvoeringsproblemen zijn, en geneuzel’, zo zei Lambregts. Hij noemde het ‘redelijk’ dat gemeenten een financiële vergoeding krijgen van het rijk.

 

Een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners zou volgens berekeningen al snel een miljoen euro moeten investeren. ‘Maar het is ook fair te veronderstellen dat er in de exploitatie efficiencyvoordelen te voorschijn gaan komen vanaf 2011. Er mag van ons dus ook worden gevraagd om zelf te investeren. Ik hoop dat we met elkaar - gemeenten en rijk - snel de problemen oplossen en aan de slag gaan, zodat verdere vertraging uitblijft’, aldus Lambregts.

 

Behalve de onderhandelingen met de VNG over de financiële afwikkeling, wacht minister Cramer binnenkort nog een andere krachttoer. Eind oktober moet zij steun proberen te vinden in de Eerste Kamer. De senaat bestempelde de Wabo eerder als ‘ongrondwettig’. Via de Wabo moeten 25 vergunningstelsels worden samengevoegd tot één nieuwe omgevingsvergunning, die overal in het land digitaal kan worden aangevraagd. Onder meer de milieu-, kap-, monumenten- en bouwvergunning gaan hierin op. De Wabo moet volgens planning per 1 januari 2010 worden ingevoerd.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.