of 58952 LinkedIn

Cramer blij met voorstel omgevingsdiensten

Reageer
Minister Jacqueline Cramer (Vrom) is positief over het voorstel om de VROM-handhaving onder te brengen bij 25 regionale omgevingsdiensten. Wel is eerst afstemming nodig met gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen.

De minister zei dit donderdagmiddag bij de presentatie van het rapport De tijd is rijp van de commissie-Mans in Nieuwspoort. Onder voorzitterschap van oud-burgemeester Jan Mans van Enschede onderzocht de commissie het handhavingsstelsel in het VROM-takenveld.

 

Omgevingsdiensten
De commissie bepleit de oprichting van 25 regionale omgevingsdiensten die hetzelfde werkgebied krijgen als de politieregio’s. Gemeenten, provincies en het liefst ook waterschappen moeten volgens Mans wettelijk worden verplicht aan deze uitvoeringsdiensten deel te nemen, zonder dat zij overigens formele bestuurlijke bevoegdheden kwijtraken.

 

Afwijken
Mans benadrukt dat gemeente- of provinciebesturen in zijn optiek mogen afwijken van adviezen van de omgevingsdienst. Wel beaamde hij dat dit ‘politiek niet zo makkelijk zal zijn’. Hij maakte de vergelijking met een welstandsadvies: dat wordt in de praktijk ook niet gemakkelijk terzijde gelegd. Volgens Mans laat de handhaving in de praktijk vaak te wensen over. Dit als gevolg van onder meer de huidige versnippering. ‘Het is de hoogste tijd dat er iets gebeurt’, zei Mans. ‘Het gaat erom dat we adequaat kunnen reageren op bedreigingen van de samenleving.’

 

Kwaliteit
Minister Cramer bevestigde dat de kwaliteit van de handhaving hoognodig moet worden verbeterd. ‘Ik ben het eens met de analyse dat er echt iets moet gebeuren. De fundamentele problemen die de commissie-Mans signaleert, herken ik.’

 

Adviezen
Cramer beklemtoonde dat zij niets dwingend wil opleggen. Zij wil nadere adviezen van VNG, IPO en de Unie van Waterschappen afwachten alvorens tot besluiten te komen. Het kabinet hoopt dit najaar nadere beslissingen te nemen.

 

Bedrijfsleven
Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) zegt te hopen dat met goed toegeruste regionale omgevingsdiensten minder gedetailleerde voorschriften voor het bedrijfsleven nodig zijn. Achterliggende gedachte hierbij is dat volgens hem een inhoudelijk deskundige dienst ‘goed uit de voeten kan met algemene regels’.

 

Meer over dit onderwerp in Binnenlands Bestuur 28/29 van 11 juli.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.