of 64231 LinkedIn

Corporaties willen flink meer bouwen

Woningcorporaties zijn van plan om meer woningen te bouwen dan de jaren hiervoor. In de komende jaren wordt zo’n 6 miljard meer in nieuwbouw en verduurzaming gestoken. Een grote reden voor de toegenomen investeringen is de versoepeling in de verhuurderheffing. Dat blijkt uit een brief over de bestedingsruimte van corporaties die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer stuurde.

Woningcorporaties zijn van plan om meer woningen te bouwen dan de jaren hiervoor. In de komende jaren wordt zo’n 6 miljard meer in nieuwbouw en verduurzaming gestoken. Een grote reden voor de toegenomen investeringen is de versoepeling in de verhuurderheffing. Dat blijkt uit een brief over de bestedingsruimte van corporaties die minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer stuurde.

Investeringsruimte

In de komende vijf jaar willen corporaties ruim 33 miljard euro investeren in nieuwbouw en bijna 19 miljard in het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Ook willen ze veel meer investeren in de bouw van middenhuurwoningen dan in de vorige periode van vijf jaar. Door de plannen daalt wel de investeringsruimte van woningcorporaties op de langere termijn. Tot 2035 komen de corporaties nog 24 miljard euro tekort.

 

Kortingen

Het is voor het eerst in jaren dat de voorgenomen investering van corporaties weer stijgt. De verhuurderheffing, de extra belasting die corporaties de afgelopen jaren moesten betalen over hun woningvoorraad, trok een zware wissel op de investeringsruimte. Het tij lijkt inmiddels gekeerd; de kans dat de heffing fors wordt verminderd of zelfs wordt afgeschaft in een volgens kabinet lijkt groot. Bovendien heeft Ollongren al een deel van de scherpe randjes van de regeling afgeschaafd: corporaties kunnen flinke kortingen krijgen voor woningbouw in gebieden met een groot woningtekort en woningen in het laagste huursegment.  

 

Zorgen

Ollongren maakt zich wel zorgen over de langere termijn. Vooral in het Zuid-Hollandse deel van de Randstad zal er al na 2024 een tekort ontstaan in geld, maar ook in woningen. Het is de enige regio waar minder investeringsplannen zijn dan nodig voor de nieuwbouwopgave. Het debacle met Vestia speelt hierin waarschijnlijk een flinke rol. Volgens Ollongren is er voor de langere termijn een meer structurele oplossing nodig dan de korting die ze nu geeft, maar dat is iets voor een nieuw kabinet.

 

Aedes

Volgens Aedes-voorzitter Martin van Rijn is die oplossing niet zo moeilijk. ‘Juist daarvoor hebben we samen met 33 andere partijen de Actieagenda Wonen gemaakt. Die bal ligt nog steeds op de stip, klaar om door ieder nieuw kabinet ingeschoten te worden.’ De corporatiekoepel roept al jaren om de afschaffing van de heffing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart (Beleidsadviseur) op
@RechtsDoorZee. Volledig mee eens. Arbeidsmigratie wordt gebruikt in korte termijn verdienmodellen, waarbij bedrijven zich als sprinkhanen gedragen. Ze vestigen zich, pakken de voordelen en zadelen de samenleving met kosten op. Voor een groot deel van de sectoren waar arbeidsmigranten werken geldt dat wij er uiteindelijk collectief armer door worden. Wie betaalt straks de zorg en het pensioen? In deze sectoren moeten gewone Nederlanders aan het werk, tegen een hoger loon. Dan betalen we, zoals Janneke zegt, meer voor een stukje vlees, maar uiteindelijk worden we er allemaal rijker van. Interessant dat dit naar voren komt in een discussie over corporaties, maar het heeft er veel mee te maken.
Door RechtsDoorZee op
Goede punten van Janneke m.b.t. arbeidsmigranten. Men zal zich in Nederland moeten afvragen wat de echte toegevoegde waarde is van een aantal economische activiteiten. Als fabrieken of kassen e.d. alleen levensvatbaar zijn dankzij de inzet van bijna 100% goedkope arbeidsmigranten, dan zijn deze eigenlijk niet meer echt levensvatbaar in Nederland. Voorbeeld: de Tesla assemblagefabriek in Tilburg draaide voor 80 of 90% op arbeidsmigranten uit vnl. Oost-Europa. Deze mensen moeten echter wel weer ergens worden gehuisvest in onze omgeving en maken gebruik van onze wegen, hun kinderen van onze scholen, enz. Dit laatste zijn vaak externaliteiten, ofwel negatieve kosten, die niet worden meegewogen in allerlei analyses en in de lofzangen op vrij verkeer van arbeid. Wellicht is het gewoon zinvoller om dergelijke activiteiten dan maar uit te voeren in Polen of Bulgarije. Het is voor Oost-Europeanen nl. ook een hele belasting om helemaal te moeten verhuizen voor werk naar Nederland en waardoor ze zelf ontworteld raken. Wellicht zijn deze intra-EU volksverhuizingen allemaal 'grote verworvenheden' van de EU?

Er zijn legio voorbeelden, ook zoals de grote logistieke blokkendozen, die een beslag leggen op de ruimte en die enkel levensvatbaar zijn dankzij goedkope buitenlandse arbeidskrachten.

Het is echter walgelijk dat de Nederlandse overheid actief meewerkt aan de bevordeing van internationale arbeidsmigratie. De lobby van bijvoorbeeld belanghebbende uitzendbureaus is groot. Zie bijvoorbeeld de campagne van arbeidsmigratiewerkt.nl , waarbij Nederlandse ministeries als SZW en BZK en provincies bij betrokken zijn als partner (!). Gelooft u het niet ?:

https://arbeidsmigratiewerkt.nl/wie-zijn-onze-pa …


Door Janneke op
Ia we moeten meer bouwen en zeker voor ouderen maar ons niet blind staren op de aantallen. Ouderen wonen vaak nog te groot en zouden eerder moeten verhuizen naar aantrekkelijke woningen in alle prijsklassen.
Daarnaast moet de verhuurdersheffing afgeschaft worden, net als 2-jarige huurcontracten en moet de WOZ-waarde maar voor een klein deel meetellen in de puntentelling. Dan blijven er de woningen betaalbaar.
En we moeten anders omgaan met arbeidsmigranten. Waarom investeren we in sectoren waarvoor geen arbeiders te vinden zijn? Worden ze niet goed betaald of is de werkdruk te hoog? Waarom wil men wel bij Tata Steel werken maar niet in de tuinbouw? Als je alleen maar werknemers uit Polen of Roemenie kunt vinden, dan moet je je bedrijf naar dat land verplaatsen. Uiteindelijk willen velen hier blijven en gaan hun kinderen hier naar school, dit legt een enorme druk op onze scholen waar al veel tekorten zijn. En als ze oud zijn hebben ze veel zorg nodig. Dat alles kost ons later meer geld dan dat het nu oplevert. Investeren in sectoren die hun werknemers uit het buitenland halen is korte termijn denken. Arbeidsmigranten moeten alleen ingezet worden voor seizoenswerk (maximaal half jaar, controleer dit met een vergunning). De werkgever is dan verantwoordelijk voor correcte huisvesting en correcte betaling.
En wij moeten natuurlijk voldoende betalen voor de producten.
Door Michel (lezer) op
Beste Henk,
Buiten de vragen of we de bevolkingsgroei kunnen (of willen) indammen en of we bereid zijn landbouwgrond op te offeren voor woningbouw (dat doen we overigens wel vrolijk voor industriegebieden) zouden we ons ook moeten afvragen of we wel voor de juiste mensen woningen neerzetten.
Je stelt dat de corporates bouwen voor een steeds groter contingent armen in de samenleving. Het probleem is juist dat het aantal woningen in de sociale huursector de laatste decennia aanzienlijk is gedaald en zelfs is handen is gekomen van investeerders die vervolgens de hoofdprijs vragen.
Er is voornamelijk gebouwd voor hogere inkomens, de rest heeft het nakijken in deze maatschappij.
Als je iets wilt doen aan de woningnood (jawel, die hebben we) dan moet je beginnen met bouwen voor de ouderen, waarvan we er steeds meer hebben in Nederland.
Eén van de problemen is dat mensen op leeftijd in hun - te grote - woning blijven zitten omdat ze niet voor redelijk geld een woning kunnen vinden die aan hun wensen voldoet.
Bouw voor ouderen en er komt beweging in de markt.
Door Henk (Beleidsadviseur) op
De structurele oplossing is een bredere agenda dan alleen maar bouwen. Nederland heeft sinds het jaar 1900 een twee keer hogere bevolkingsgroei dan gemiddeld genomen de rest van Europa. En met lengte de hoogste bevolkingsgroei van heel Europa. We hebben hier meer dan 700.000 arbeidsmigranten rondlopen, waarvan een niet onaanzienlijk deel in laagbetaalde sectoren waar we vanaf willen. Of een sector waarvan we het product we willen, namelijk het online shoppen, maar niet het restproduct: enorme bedrijfshallen, overal dieselbusjes en laagbetaald werk. De rekening wordt betaald in de vorm van een steeds voller, drukker en lelijker land. En steeds hogere kosten. Dat kost wat, bouwen in veengebieden. We hebben een landbouw die volstrekt niet duurzaam is. Voor een duurzame landbouw is veel, veel meer grond noodzakelijk dan wij nu hebben. Moeten we niet verkwanselen.
Laten we eens echt goed gaan rekenen wat de manier waarop wij ons land gebruiken de generaties na ons zal kosten. Financieel en qua leefbaarheid van het land en eerst bepalen hoe wij willen dat ons land er over 100 jaar uitziet. En niet steeds dat stompzinnige geroeptoeter over meer bouwen. En voor wie bouwen de corporaties? Juist, voor een steeds en groter en groter wordend contingent armen in de samenleving. Laten we dat ook eens agenderen.