of 64621 LinkedIn

Corporaties: 'Wij investeren als Blok kort op heffing'

Investeren levert de staatskas veel meer op dan een heffing, die alle investeringsruimte de komende vijf jaar wegneemt, luidt het argument.

Vijf Groningse woningcorporaties doen minister Stef Blok (Wonen) vandaag een Gronings bod. Voor elke miljoen euro die Blok kort op de verhuurdersheffing, investeren de corporaties vier miljoen. Investeren levert de staatskas veel meer op dan een heffing, die alle investeringsruimte de komende vijf jaar wegneemt, luidt het argument.

Investeren onmogelijk

De vijf corporaties hebben samen een investeringsprogramma van 200 miljoen euro klaar staan, dat door de heffing in gevaar komt. Ze zijn, samen met de gemeente Groningen, niet de enige die Blok op andere gedachten proberen te brengen. In de discussie over de verhuurdersheffing klinkt het steeds opnieuw: De heffing, zelfs verlaagd van 2 naar 1,7 miljard euro, maakt het de woningcorporaties onmogelijk te blijven investeren in wonen en wijkaanpak. Investeringen komen juist dubbel en dwars terug in de staatskas.

 

Ruimte om huren te verhogen, volgens Blok

In het nieuwe woningmarktakkoord van VVD-PvdA-D66-CU-SGP heeft Blok de oorspronkelijke, fel omstreden heffing verlaagd. Volgens doorrekeningen uit het ABF-onderzoek ‘Huurbeleid en verhuurderheffing’ blijkt dat corporaties daardoor toch kunnen investeren. Mede doordat zij nog ruimte hebben om de huren te verhogen, stelt Blok.

 

Rooskleurig beeld voor het Noorden

De angst dat vooral krimpgebieden verder verpauperen, is volgens hem omgegrond. In antwoord op schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Paulus Jansen schetst Blok een rooskleurig beeld voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. ‘Voor het Noorden (…) geldt dat het saldo van de extra huuropbrengsten en de verhuurderheffing positief uitvalt’, aldus Blok. Dat de corporaties uit het Noorden zelf een andere rekensom maakten, komt volgens de minister doordat zij nog rekenden met het voorstel uit het regeerakkoord om de huur voortaan vast te stellen op 4,5 % van de WOZ-waarde. Dat zou tot lage huren leiden in gebieden waar woningen weinig waard zijn. In het nieuwe akkoord is dat voorstel van tafel gehaald.

 

Schatting huuropbrengst ‘schromelijk overdreven’

‘Het klopt gewoon niet wat Blok zegt’, reageert Jansen. ‘De corporaties hebben in hun rekenmodel wel degelijk rekening gehouden met het huidige woningwaarderingsysteem. Blok leunt sterk op het ABF-rapport, dat compleet is afgebrand door onderzoek van Aedes (corporatiekoepel) en Ortec Finance. Mij lijkt dat corporaties zelf beter kunnen beoordelen wat hun ruimte is om huren te verhogen dan ABF.’ Blok heeft er volgens Jansen belang bij om de schatting van de huuropbrengst ‘schromelijk te overdrijven’. ‘Het is zijn motivatie om de verhuurdersheffing door te voeren.’

 

VNG: twijfel aan deugdelijkheid cijfers Blok

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) noemt het onderzoek van Aedes reden om te twijfelen aan de deugdelijkheid van de cijfers van de minister en daarmee aan de onderbouwing van de verhuurderheffing. ‘De minister gaat er bijvoorbeeld vanuit dat WOZ-waardes nog met 2% zullen stijgen en dat alle huren volledig kunnen worden verhoogd naar de maximaal toegestane huur’, aldus de VNG in een verklaring. ‘Deze rechttoe rechtaan aannames vinden wij niet realistisch. Dat sterkt ons in onze opvatting dat het buitengewoon risicovol is om op dit moment de huurverhogingen en de verhuurderheffing op deze wijze in te voeren.’

 

Corporaties naar de rechter

Volgens Aedes zijn corporaties van plan naar de rechter te stappen als Blok vasthoudt aan de verhuurdersheffing. Morgen gaat Blok in debat met de Tweede Kamer over het huurbeleid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door kameraad Blok op
al verdriedubbelen de christensocialisten de huur, ik koop nooit.
De jaarlijkse huurstijging haal ik terug, geloof me.
Met interest.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers