of 64621 LinkedIn

Corporaties bieden oplossingen voor middeninkomens

Samen met Stichting Opmaat en adviesbureau Atrivé hebben ze drie businessmodellen ontwikkeld die oplossingen bieden voor middeninkomens.
3 reacties
Dertien woningcorporaties hebben samen met Stichting Opmaat en adviesbureau Atrivé drie businessmodellen ontwikkeld die oplossingen bieden voor het huisvesten van de groep middeninkomens.

In de knel
Door de invoering van de Europese Beschikking zijn veel huishoudens met een middeninkomen in de knel gekomen. Sinds 1 januari 2011 moeten corporaties ten minste 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen lager dan 33.614 euro. Bij overschrijding volgt een sanctie. Meerdere corporaties zijn nu terughoudend in de toewijzing van sociale huurwoningen aan middeninkomens. Dat heeft in grote delen van Nederland gevolgen voor de kansen van middeninkomens op de woningmarkt.

Mix
Voor leefbare buurten en wijken blijft een mix van lagere inkomens en middeninkomens nodig, constateren de corporaties. Zowel de Europese Beschikking als de nieuwe Woningwet biedt (straks) mogelijkheden aan corporaties om hun middeninkomens te blijven bedienen. Die uitgangspunten hebben geleid tot drie strategische opties voor woningmarkten waar middeninkomens in de knel zitten: Doorstroming, overmaat en bundeling.

Doorstroming
Corporaties moeten zo veel mogelijk verhuisbewegingen stimuleren. Bijvoorbeeld door  55+-huishoudens die een eengezinswoning achterlaten, voorrang en extra hulp te geven bij het huren van een kleinere woning. De vrijkomende woning komt beschikbaar met een huur- of kooplossing voor de middeninkomens.

Overmaat
Overmaat is het aantal sociale huurwoningen dat een woningcorporatie meer in bezit heeft dan nodig is voor het huisvesten van de primaire doelgroep. Corporaties kunnen de overmaat aan woningen inzetten voor een mix aan huur- en koopoplossingen (zoals Koopgarant) die specifiek gericht zijn op huishoudens met een laag inkomen, een lager en een hoger middeninkomen (van 33.614 tot 38.500 euro). Zo ontstaat een aanbod dat meer gericht is op de vraag en mogelijkheden van de verschillende groepen middeninkomens.

Bundeling
Corporaties met een kleinere woningportefeuille kunnen in hun regionale samenwerking hun woningen voor de middeninkomens bundelen en beheren. Door de grotere portefeuille ontstaat een interessanter participatiemodel voor financiers en beleggers.

Zes strategische adviezen
In het rapport Oplossingen voor de middeninkomens staan deze drie businessmodellen en zes strategische adviezen beschreven. Ook is er een speciaal rekenmodel ontwikkeld om de effecten door te rekenen van de oplossingen. Een samenvatting is online te raadplegen. Het uitgebreide eindrapport is op te vragen via info@atrive.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (consultant) op
JAN+JOSCHKE.Lekker schelden op personen lost niets op. EU regels zijn regels en als iedereen die aan zijn laars lapt, worden wij allemaal Griekenlandjes. Oplossingen voor de woonproblematiek in Ned zijn:
1 Hef een belasting op alle huurders die in te goedkope huurwoningen zitten.De Politiek gaat dit al jaren uit de weg ( te inpopulair).Dan bevorder je doorstroming van mensen die in te goedkope woningen waarvoor die woningen niet bedoeld waren.
2 Bouw (huur)woningen voor de door te stromen categorie ( verlaters van goedkope woningen) met als opdrachtgevers de pensioenfondsen. Dan is er zowel geld voor handen,alsook een veilige belegging met minder grote afhankelijkheid voor de pensioenfondsen van de aandelenmarkten. Zo kan je verschillende vliegen in een klapslaan. Bovendien trek je dan de bouw
(die thans volstrekt in het slop zit) weer vlot.
Door Joschke op
Het CDA heeft schijt aan het volk zoalng men Donner handhaaft. Deze man is werkelijk nergens geschikt voor... Ook niet als commissaris van de koningin. Misschien kan hij arrestantenbewaker worden, of aarbeienplukker. Dit soort mensen maakt de samenleving kapot, alleen is hij zo arrgant om dat niet te willen in zien, want bij het is ik ben Piet Hein Donner, maar hij heeft echt de leiderskwaliteiten van Piet Hein absoluut niet... Wegwezen Donner, je bent totaal ongeschikt...
Door Jan op
Deze Europese toewijzingsregel wordt alleen in Nederland toegepast dankzij de stijfkoppigheid van Donner. Kan die man niet ergens Commissaris der Koningin worden? Dan kan hij nog het minste kwaad doen (beter dan naar de Raad van State). Het gevolg van deze inkomensgrens zal zijn dat in delen van het land sociale (nog meer) huurwoningen leeg komen te staan maar voor het overgrote deel worden de sociale huurwoningen louter "gevuld" met mensen met lage inkomens die dus een groter beroep op huurtoeslag zullen doen. Nog meer bezuinigen dus... De oplossingen voor middeninkomens die in dit artikel genoemd worden, zijn slechts lapmiddelen die geen zoden aan de dijk zullen zetten. Een inkomensafhankelijke huur zou wèl goed werken n.m.m. Maar dan wel werken met het inkomen van het vorige jaar, anders krijg je administratieve rompslomp met terugvorderingen en bijbetalingen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers