of 62812 LinkedIn

Corporaties beloven opschaling sociale woningbouw

Woningcorporaties hebben met gemeenten en het rijk afgesproken om de bouw van betaalbare huurwoningen de komende jaren fors op te schroeven. Minister Ollongren stelt 2,7 miljard euro beschikbaar om de plannen van corporaties voor 150.000 nieuwe woningen te realiseren.

Woningcorporaties hebben met gemeenten en het rijk afgesproken om de bouw van betaalbare huurwoningen de komende jaren fors op te schroeven. Minister Ollongren stelt 2,7 miljard euro beschikbaar om de plannen van corporaties voor 150.000 nieuwe woningen te realiseren.

Heffing

Corporaties konden zich de zomer intekenen op een regeling die de door de sociale woningbouw gehate verhuurdersheffing deels kwijtscheldt als ze binnen een paar jaar worden gebouwd. Voor de bouw van tienduizend tijdelijke flexibele woningen voor starters wordt de heffing zelfs helemaal kwijtgescholden. De gemeenten moeten in het proces de vergunningen en planprocedures versnellen.

 

Sneller

Aedes, VNG en minister Ollongren tekenden maandag een akkoord die de bouw van de woningen moet bekrachtigen. De nieuwe voorzitter van de corporatiekoepel Aedes, Martin van Rijn, benadrukte dat de bouw van woningen sneller moet kunnen; het wordt steeds moeilijker om locaties te vinden en procedures duren vaak lang. Maar het is ook een financiële kwestie, ondanks de korting op de verhuurdersheffing, stelt Van Rijn. ‘De opdracht daarvoor een structurele oplossing te vinden blijft liggen voor het volgende kabinet. Anders kunnen wij niet blijven zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen, verduurzaming of voor leefbare wijken. Dat besef is gelukkig goed doorgedrongen.’

 

Markttoets

De afspraken geven corporaties ook meer mogelijkheden om middeldure huurwoningen te bouwen. De markttoets, die gemeenten nu nog moeten uitvoeren voordat een corporatie toestemming kan krijgen om woningen te bouwen die ook door marktpartijen gerealiseerd kunnen worden, wordt tijdelijk opzij geschoven.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.