of 59082 LinkedIn

Compensatie afdwingen voor windparken mag niet

Provincies mogen ontwikkelaars van wind- en zonneparken niet verplichten tot compensatie van omwonenden. Ook is het nog maar de vraag of deze compensatie het lokale draagvlak voor de  parken vergroot.

Provincies mogen ontwikkelaars van wind- en zonneparken niet verplichten tot compensatie van omwonenden. Ook is het nog maar de vraag of deze compensatie het lokale draagvlak voor de  parken vergroot. 

Hoogspanning
Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in het deze week verschenen, driedelige rapport Verdeling onder hoogspanning. Daarin wordt de wijze van toebedelen van kosten en baten van wind- en zonneparken in de drie noordelijke provincies onder de loep genomen. Een actueel onderwerp. In Groningen en Drenthe ontstond de afgelopen jaren fel burgerprotest tegen grootschalige windparken. In Friesland zijn de vaker los in het landschap geplaatste windmolens voer voor debat.  


Alleen vrijwillig  
De rekenkamer deed onder meer onderzoek naar drie wind- en zonneparken in zowel Friesland als Groningen. Bij twee van die drie werd de planologische medewerking van de provincies aan de plannen van ontwikkelaars afhankelijk gesteld van het bieden van compensatie aan omwonenden. Dat mag niet, stelt de rekenkamer. ‘Zolang er geen landelijke wetgeving is, kunnen Friesland en Groningen alleen op basis van vrijwilligheid afspraken maken.’ De rekenkamer beveelt provincies aan om bij het rijk aan te dringen op aanvullende landelijke wetgeving.
  

Laat betrokken

Verder constateerde de rekenkamer dat de Groningse omwonenden pas relatief laat in de besluitvorming over de plannen werden betrokken ‘en op de meest terughoudende manier.’ De provincie zou inwoners van geschikte gebieden voor wind- of zonne-energie eerder moeten aanmoedigen zichzelf te organiseren om zo (mede-)initiatiefnemer te worden van een park. ‘Zij kunnen dan vanaf het eerste moment als gelijkwaardig partner meepraten over zaken als de locatiekeuze en de inrichting van het park.’ Mits ze daarbij door de provincie goed worden ondersteund.

 

Geen bewijs
Overigens is het de vraag of (financiële) participatie van burgers in energieparken onder alle omstandigheden het draagvlak ervoor vergroot. ‘Wij hebben daar geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden’, concludeert de Noordelijke Rekenkamer. Ook vraagt die zich af waarom omwonenden van grootschalige wind- en zonneparken eigenlijk wél bovenwettelijke compensatie zouden moeten krijgen, maar mensen die (bijvoorbeeld) langs een snelweg komen te wonen of vlak bij een nieuw te bouwen fabriek niet. 'Een goede argumentatie van de provincies hiervoor ontbreekt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Manu (beleidsadviseur) op
Afhankelijk van hoe je de boel inkleedt, biedt de bestaande wetgeving wel degelijk mogelijkheden om maatschappelijke compensatie af te dwingen. Zowel binnenplans- als buitenplans. Alleen niet direct voor een individuele inwoner.
Op naar de Raad van State. Kijken wat die ervan vindt.
Persoonlijk hecht ik niet zoveel waarde aan het oordeel van een Rekenkamer (welke dan ook) over dit soort ingewikkelde juridische vraagstukken. Laat dat maar over aan de instanties die daarvoor in het leven zijn geroepen. Als die een oordeel hebben geveld, kan een Rekenkamer aan die norm toetsen.