of 60220 LinkedIn

CDA had buik vol van VROM

De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren vaak gestoord aan ‘de bijna door niemand meer te begrijpen regelbrij’ van het ministerie van VROM.
De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft zich de afgelopen jaren vaak gestoord aan ‘de bijna door niemand meer te begrijpen regelbrij’ van het ministerie van VROM.

Tegenstander
Volgens CDA-parlementariër Ger Koopmans was VROM in de praktijk voor de Kamer vaker ‘een hardnekkige tegenstander’ dan een medestander. Koopmans zegt dit in een achtergrondartikel over de opheffing van het ministerie van VROM in Binnenlands Bestuur van deze week.

Overgeheveld
Bij de kabinetsformatie werd VROM als enige departement opgesplitst. Taken werden ondergebracht bij vier departementen. De grootste onderdelen gingen naar Binnenlandse Zaken en het nieuw opgerichte Infrastructuur en Milieu. Daarnaast werden taken overgeheveld naar Buitenlandse Zaken en naar Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Regelzucht
Volgens Koopmans was de regelzucht van VROM een van de argumenten om het departement te laten samengaan met Verkeer en Waterstaat. De andere twee redenen waren het streven naar een kleinere overheid en het zorgen voor meer samenhang in de besluitvorming.

Bedisseld
De oud-VROM-ministers Sybilla Dekker (VVD) en Jacqueline Cramer (PvdA) zijn er verbaasd over dat Volkshuisvesting is ondergebracht bij Binnenlandse Zaken, en daardoor onder een ander departement valt dan ruimtelijk beleid. ‘Je kunt die dingen niet loskoppelen’, vindt Dekker. Cramer: ‘Dit is om politieke redenen zo bedisseld.’

Dubbel werk
Politica Tineke Huizinga (ChristenUnie), die eerst staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat was, en daarna demissionair minister van VROM, zegt dat deze twee departementen soms dubbel werk deden.

Afslankingstempo
Volgens Roel Bekker, die als secretaris-generaal leiding gaf aan de afslankingsoperatie Vernieuwing Rijksdienst, liep VROM  met haar inkrimping achter bij de meeste andere ministeries. Net als VWS en Landbouw had VROM ‘moeite om het afslankingstempo te halen’.

Lees het artikel Waarom VROM moest verdwijnen in Binnenlands Bestuur nummer 19. 14 mei 2011.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door B. Mets (DGA) op
Bravo! en nu de Raad van State nog!
Door Wottsjer op
Niks CDA, een fractie CDA-ers die vinden dat boeren en bouwers gewoon hún gang moeten kunnen gaan en die lak aan regels en regelgeving hebben. Koopmans is nadrukkelijk exponent van deze soort en ziet het als zijn missie VROM en alles wat VROM is of heet, te elimineren. Hij krijgt daarin de vrije hand van zijn CDA. Het land krijgt hiervoor nog wel de rekening gepresenteerd. En de burgers van dit land mogen de (deels uit Brussel komende rekeningen) betalen terwijl het dan ex-kamerlid van zijn levenslange pensioen zal zitten te genieten en lacht.
Door Willem van Oorschot (Architect/Adviseur ruimtelijke kwaliteit) op
Zonder regels zal het niet lukken, in dit land. Simpelweg dereruleren door letterlijk regeltjes te schrappen zal al helemaal niet werken. Bij alles nadenken over de zin ervan, en het zó logisch maken, dat we het gaan voelen als 'afspraken', die elkaar niet tegenspreken. Het is waar: door VROM en de politiek zijn regels en wetten bedacht waar in de praktijk (op de werkvloer zeg maar) bijna niet mee te werken valt. Zo zorgt de BOR, het besluit waarin o.a. vergunningvrij bouwen wordt geregeld, niet alleen voor veel schade bij de buren van iemand die zijn omgeving niet zo belangrijk vindt. Je hebt een adviesbureau nodig om te weten wat vergunningvrij is. EN het walst over bestemmingsplannen heen, zodat we dat ook al niet meer snappen. Dit zijn nu echt zaken die je geheel en al aan de gemeenten zou moeten over laten. Dan kunnen die, samen met hun bewoners, maatwerk maken.
Door Blubmans (Visser) op
Gelukkig is de VVD zelf ook verbaasd om het besluit van deze VVD-regering om Wonen bij Biza onder te brengen.
Door Jaap van der Hoest (adviseur) op
Er wordt nogal eenvoudigweg op regels gescholden. Dat geschiedt vanuit emoties en niet met een realistische visie op de ingewikkelde samenleving, de zich aandienende technieken (met de eraan verbonden effecten) en het bonte geheel van belangen die moeten worden afgewogen. Bij ieder spel dat gespeeld wordt behoren nu eenmaal regels om zowel een eerlijk (rechtvaardig) gespeeld spel te verkrijgen als naar evenredigheid alle spelers tot hun recht te laten komen. Dat leidt tot fijnmazigheid van regels en tot processen/procedures om e.e.a. af te wikkelen. Nu moet voorkomen worden dat nieuwe regels van kracht worden zonder dat gekeken wordt of deze gedeeltelijk in de plaats kunnen komen van bestaande regels. M.a.w.: stapeleffecten dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarnaast moet er voortdurend gesaneerd en gerenoveerd worden in het bestand van wet- en regelgeving. Wat echter voorkomen moet worden is, dat zodanig in wet- en regelgeving gekapt wordt dat daarmee slechts bepaalde belangen gediend worden ten nadele van andere belangen. Dereguleren kan dus niet zonder een proces van uitbalanceren. Dat is een kwestie van kwaliteit, de kwaliteit die gestalte behoort te krijgen in een democratische rechtstaat. Daarmee zijn wij, uiteindelijk, allemaal gediend.
Door p op
Niet ongebruikelijk bij VROM was om de TK te passeren en het in Europa te regelen zodat ze toch hun zin kregen. Dat krijg je een keer terug
Door J.Hak (kelaar) op
De ambtelijke top van VROM bestond de laatste jaren geheel uit PvdA-stemmers. Duidelijk dat dit departement slachtoffer is van de afrekening van het CDA met de PvdA.
Door gerrie op
Het CDA heeft hier zelf volop aan meegewerkt. Glossy Gerda kon er ook wat van. Zo ie zo is al die regelbrei een grote werkverschaffing voor juristen, advocaten, ambtenaren en adviseurs. Dat er regels moeten zijn is duidelijk, met duidelijke voorschriften zonder wartaal. Dus aan het werk.
Door W. Wilkens op
Ach, wat zielig!
Maakt men jarenlang deel uit van alle kabinetten en heeft men ook nu (weer) een pleitbezorger in Brankman in de EK om er nog een grotere klerezooi van te maken, zijn eht plotseling de ambtenaren van VROM.

Iets te doorzichtig en een partij die altijd in het landsbetuur heeft gezeten onwaardig.

Gewoon je verantwoordelijkheid nemen en een einde aan deze idiotie maken.
Door Peter op
M.i. is de "regelbrij" niet alleen iets van wijlen VROM, maar van de hele rijksoverheid. De ene na de andere regeling, zonder kennis of deze in de praktijk goed uitvoerbaar zijn en belangerijker: wel nodig zijn. Geen keihard tegenspel bieden aan Brussel, nee hoor, als Brussel een niveau 100 eist, dan maken wij daar 120 van. Probeert de rechter of CBP paal en perk te stellen aan Stasi-praktijken, het maar onnodig verzamelen, bewaren en koppelen van allerlei gegevens van onverdachte burgers, dan maken we wel een wet om onze zin door te drijven, hè mr. Donner. Moet ik nog even doorgaan? Gewoon eens echt gaan dereguleren.