of 63561 LinkedIn

BZK geeft 90 miljoen uit voor Omgevingswet

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelt voor de komende vier jaar in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 mogelijk te maken. Ze verwacht dat de planning van de al twee keer uitgestelde wet daarmee ‘op schema blijft lopen’.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelt voor de komende vier jaar in totaal 90 miljoen euro beschikbaar om de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 mogelijk te maken. Ze verwacht dat de planning van de al twee keer uitgestelde wet daarmee ‘op schema blijft lopen’.  

Verhuizing zonder budget 

Met het aantreden van het kabinet-Rutte III, vorig jaar oktober, verhuisde het dossier Omgevingswet van het (voormalige) ministerie van Infrastructuur & Milieu naar dat van Binnenlandse Zaken (BZK). Ollongren kreeg bij die transfer echter in eerste instantie geen extra budget toebedeeld.

Brandbrief
In januari van dit jaar trokken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen daarover bij BZK aan de bel. In een brandbrief waarschuwden ze Ollongren ‘dat het uitvoeringsprogramma Aan de slag met de Omgevingswet momenteel niet het tempo [kan] maken en de ondersteuning bieden die nodig is’. Door gebrek aan budget, schreven ze, zou de invoering van de wet wellicht opnieuw gevaar kunnen lopen.

90 miljoen voor vier jaar
De 90 miljoen die Ollongren nu op haar begroting heeft gevonden, wordt verspreid over de komende vier jaar uitgegeven. Voor het restant van 2018 staat 1,9 miljoen euro begroot; voor 2019 43,5 miljoen; voor 2020 37,7 miljoen en voor 2021 6,4 miljoen euro. De bedragen zijn volgens BZK bedoeld voor ‘inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel’.


I&M gaf in één jaar 100 miljoen uit
Overigens werd door het ministerie van Infrastructuur & Milieu alleen in 2017 circa 98,5 miljoen euro aan de voorbereidingen voor de wet uitgegeven. Voor invoering van de Omgevingswet, becijferde de NOS vorig najaar, kwam Ollongren nog een slordige 200 miljoen euro tekort.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hilde op
90 miljoen voor 360 gemeenten. Dat is 250.000 euro per gemeente. Minder dan een fooi, dus.
BZK snapt helemaal niets van de Omgevingswet en de enorme kostenpost die dat gaat brengen voor de gemeenten.
Door Opmerker (orig) op
Hahahahaha, keuzemogelijkheden volop. Een Rijksproject? Krijgen de ambassades nu minder voor de salarispot?
Door Spijker (n.v.t.) op
90 miljoen euro is geen 200 miljoen euro. Hoe zit het dan met de rest???