of 59318 LinkedIn

Burgemeesters kritisch over nieuwe Tunnelwet

Het Veiligheidsberaad heeft in een brief minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) kritiek geuit op de nieuwe Tunnelwet die in voorbereiding is.
3 reacties
Het Veiligheidsberaad heeft in een brief minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) kritiek geuit op de nieuwe Tunnelwet die in voorbereiding is. De zogeheten ‘tunnelburgemeesters’ voelen zich niet gehoord. De minister heeft volgens het Veiligheidsberaad niet gereageerd op de standpunten die de burgemeesters hebben ingebracht.

Verlaging veiligheidsniveau

De minister had het Veiligheidsberaad, de NVBR (brandweer) en GHOR (geneeskundige hulpverlening) gevraagd te reageren op het concept van de nieuwe Tunnelwet  (Warvw). De drie hebben hun reacties gebundeld in één visie. Belangrijkste kritiek is dat het wetsvoorstel een verlaging betekent van het veiligheidsniveau van tunnels ten opzichte van het niveau dat de laatste jaren is bereikt. Daarnaast beperkt de nieuwe wet de mogelijkheden van het bevoegd gezag, de colleges van B & W, om tunnels bij de openstellingsvergunning te toetsen aan veiligheidseisen. Het Veiligheidsberaad wil dat de veiligheidsvoorzieningen voor tunnels bepaald worden in overeenstemming met het bevoegd gezag en niet slechts na overleg.

 

Deskundige instantie

Het Veiligheidsberaad vindt ook dat er een onafhankelijke, deskundige instantie moet komen, waarin de kennis- en adviesfunctie is gebundeld en die op afstand staat van alle betrokken partijen. Deze instantie moet in de plaats komen van de commissie Tunnelveiligheid, die wordt opgeheven. De minister is van plan de kennis- en adviesfunctie te splitsen. Een woordvoerder van het Veiligheidsberaad wil niet spreken van een conflict met het ministerie. ‘Het is niet gezegd dat het ministerie niks doet met onze reactie.’


Leidend bestuur
Het Veiligheidsberaad fungeert als leidend bestuur in de ontwikkeling van veiligheidsregio’s. Het is het aanspreekpunt voor het Rijk om afspraken met het veld te maken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
In heel Europa zijn nauwelijks meer experts en (grote) bedrijven, zelfs internationals, te vinden die de Nederlandse veiligheidseisen voor tunnels (o.a. van rijkswaterstaat) nog kunnen uitvoeren. Natuurlijk zijn veiligheidseisen nodig, maar kijkt uit dat de regelgekte hier niet gaat toeslaan!
Door Hannes Haganum (kritisch lezer en overheidsdienaar) op
Beste Ben,

Mag ik je vraag beantwoorden ?
Het komt door de tunnelvisie van onze bestuurders...
Door Ben op
Hoe komt het toch dat er de laatste jaren zo'n enorme bende wordt gemaakt door de rijksoverheid op het gebied van regelgeving? De Wabo die onnodig en ondoordacht veel meer werk oplevert dan in voorgaande jaren voor de gemeente,
het nieuwe Bouwbesluit wat weer strijdig is met de Wabo en nu weer deze Tunnelwet. Zijn hier nou mensen bezig die 'net uit de klas komen' en niet gehinderd door enige kennis van zaken de vrijheid hebben om wetten te maken? En dat onder het mom van verminderen van regeldruk. Ga maar eens praten met de bouwaanvragers, ook zij zijn de Wabo en alle veranderingen ondertussen spuugzat. Kortom er is niemand meer die het snapt en als we de regels net door hebben komt er weer zo'n nieuwlichter met een nieuw briljant idee.