of 64204 LinkedIn

Bureaus: meer eenheid in energiebeleid

Gemeenten zijn bezig om hun regionale energietransitie vorm te geven. Zes adviesbureaus hebben een universele energievisie opgesteld om te voorkomen dat het totaal van die inspanningen uitmondt in een lappendeken van moeilijk met elkaar te vergelijken initiatieven

Gemeenten zijn, ieder voor zich, bezig om hun regionale energietransitie vorm te geven. Om te voorkomen dat het totaal van die inspanningen uitmondt in een lappendeken van moeilijk met elkaar te vergelijken initiatieven, hebben zes advies bureaus nu een universele energievisie opgesteld. 

Zo kunnen de energie-inspanningen van alle gemeenten tegen elkaar worden afgezet en komt ook hun bijdrage aan de nationale klimaatdoelen beter in beeld. Aanleiding voor het initiatief was een eerdere pilot rond regionale energiestrategieën. Die leverde de zes betrokken regio's weliswaar een helder beeld op van hun eigen ambities, maar omdat opzet, kengetallen en gehanteerde rekenmethodes onderling sterk verschilden, bleek vergelijken lastig.

Bovendien lieten de zes zich moeilijk kwantificeren. In elke regionale energiestrategie moeten – volgens de bureaus – voortaan drie vragen centraal staan: wat is de huidige energievraag, hoe zal die zich gezien demografische en energietrends gaan ontwikkelen en, tot slot, wat is de ruimtelijke potentie voor het opwekken van duurzame energie. De inhoud van deze strategieën moet nauw aansluiten bij het warmtetransitieplan waarin elke gemeente op wijkniveau in kaart brengt waar alternatieven voor aardgas kunnen worden toegepast.

De ruimtelijke gevolgen van energietransitie en warmteplan dienen een plek te krijgen in de omgevingsvisie die elke gemeente momenteel opstelt. Ook moet er een eenduidig instrumentarium worden ontwikkeld om de gemeentelijke inspanningen te monitoren.

De overkoepelende visie is een initiatief van CE Delft, Royal Haskoning, Generation. Energy, Quintel, Tauw en Over Morgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Guido de Bruijn (beleidsmedewerker RO en Erfgoed) op
Jammer dat in het artikel een verwijzing ontbreekt naar een pdf-document van de universele energievisie. Kan dit worden toegevoegd?