of 59229 LinkedIn

Breda moet stelselwijziging uitleggen aan provincie

De gemeente Breda moet aanvullende informatie leveren aan de provincie Noord-Brabant om hun goedkeuring te krijgen voor een financiële stelselwijziging waarmee tientallen miljoenen euro's verlies op de grondexploitatie worden uitgesmeerd over tien jaar.

De gemeente Breda moet haar financiële stelselwijziging nader toelichten aan de provincie Noord-Brabant. Met de wijziging wil de gemeente afschrijvingen van tientallen miljoenen euro's op de grondexploitatie overhevelen naar de algemene rekening om zo de verliezen over tien jaar uit te spreiden.

Jaarlijks 5 miljoen sparen voor grondbedrijf
Een maand geleden plaatste Binnenlands Bestuur een ingezonden stuk van de Bredase wethouders Saskia Boelema (financiën) en Bob Bergkamp (grondbeleid) waarin zij hun financiële stelselwijziging uitleggen. Na goede jaren in de grondexploitatie zijn in Breda ook de magere jaren aan de gang. Door grote afschrijvingen is het gemeentelijk weerstandsvermogen dermate afgenomen dat het niet meer mogelijk is financiële risico’s te dekken. Daarom is besloten de komende tien jaar jaarlijks 5 miljoen te sparen voor het grondbedrijf. Dat doen zij door in één keer 50 miljoen te activeren om deze bovenwijkse investeringen uit de grondexploitaties te halen. Volgens hen is dit geheel in lijn met de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Stelselwijziging in jaarrekening 2012 onrechtmatig
Vorige week stuurde de provincie Noord-Brabant een brief aan de raadswerkgroep cyclische producten van de Bredase gemeenteraad waarin zij vragen beantwoordt over de begroting 2014. Daaruit blijkt onder meer dat de provincie voor 11 april 2013 niet betrokken is geweest bij de stelselwijziging. Verder staat in de beantwoording dat de commissie BBV de wijziging goedkeurt als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een van die voorwaarden is dat een raadsbesluit en een begrotingsbesluit over een stelselwijziging in of voorafgaand aan het boekjaar waarin de kosten van de bestedingen in de openbare ruimte niet meer aan de grondexploitatie worden toegerekend moet worden genomen. De raad nam het besluit echter pas op 15 april 2013 en dit werd niet gevolgd door een begrotingsbesluit. Verwerking van de stelselwijziging in de jaarrekening van 2012 is volgens de commissie dus niet rechtmatig.

Provincie en college willen tot oplossing komen
Daarbij is het raadsbesluit ook nog eens te algemeen geformuleerd en ontbreken beargumenteerde gewijzigde omstandigheden en inzichten van de plannen waarvan de investeringen geactiveerd worden. Na 11 april is overleg geweest tussen de provincie en het college van Breda om tot een oplossing te komen. Op 13 mei wordt de afspraak gemaakt dat het college een voorstel tot aanvulling van het raadsbesluit zal sturen. De aanvulling is nog niet beschikbaar, maar het college maakt volgens de provincie voldoende aannemelijk dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Toch zal de provincie de aanvulling eerst nog inhoudelijk beoordelen alvorens een besluit te nemen. Als alles klopt, dan ziet de provincie het te late raadsbesluit bij wijze van uitzondering door de vingers.

Fietsbrug heeft bovenwijks karakter
De gemeente Breda zal aannemelijk moeten maken dat de overgehevelde investeringen een bovenwijks karakter hebben. De woordvoerder van wethouders Boelema en Bergkamp laat weten dat de raadsbehandeling is uitgesteld totdat de provincie zich heeft uitgesproken over de aanvullende informatie. Ze wijst erop dat de jaarrekening 2012 wel al is goedgekeurd door huisaccountant Ernst&Young. ‘De provincie denkt dat deze constructie niet kan, wij denken van wel. We zetten dat uiteen in de aanvullende informatie. Een fietsbrug bijvoorbeeld heeft volgens ons een bovenwijks karakter, aangezien deze ook ten goede komt aan mensen buiten de wijk.’

Preventief toezicht bij afkeuring begroting 
Als de provincie de constructie niet goedkeurt, zou ze de begroting kunnen afkeuren. Dat zou als gevolg hebben dat de gemeente onder preventief toezicht kan komen te staan. In dat geval zou elk besluit van de gemeente met financiële gevolgen ter goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd. De signalen uit de brief lijken positief voor de gemeente of vrezen zij toch nog voor een dergelijk scenario? ‘Daar doe ik nu geen uitspraken over.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Fred van Gulden (gepoensioneerde) op
Beide wethouders denken dat de stelselwijziging wel kan door een soort trucje. Met andere woorden, zeker zijn ze er niet van. Terecht dat de provincie daar kritisch op is. Wanneer zij dat niet zou zijn, dan kun je de provincie ook maar beter opheffen. Het gegoochel met cijfers heeft de Nederlandse economie langdurig in het slop geholpen. Van gemeenten mag worden verwacht dat die eerlijk en overeenkomstig de bedoelingen boekhouden. Is er iets bij nader inzien te duur gekocht? Komt in elk huishouden voor en dan moet je je andere dingen ontzeggen. Zo moet je het uitleggen aan je inwoners c.q. belastingbetalers.
Door Petra Voerman op
Uit de paardensport komt het gezegde "Waar de kunde van de ruiter eindigt, begint zijn grofheid". In boekhoudkundig Gemeenteland kan - naar mijn mening - worden gesteld dat de creativiteit van de boekhouder begint waar de kwaliteit bij de bestuurder ontbreekt.
Door Dirk Jan Koppen (gepensioeneerd) op
Het effectief opgetreden verlies op gronden ad 50 miljoen wordt dus brutaal als activa op de balans gezet. Dit lijkt mij wettelijk niet mogelijk. Als dit algemeen gebruik wordt, gaat geen enkel bedrijf meer bankroet, want je verhoogt gewoon de activa met niet bestaand vermogen. Zo iets als baron von Münchhausen, die zich zelf bij zijn eigen haren eigenhandig uit het moeras trok.