'Naarmate het verbod later (of helemaal niet) wordt ingesteld, blijft de hoeveelheid vrijkomende vezels in de leefomgeving toenemen', schrijft de groep. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Vrijkomende vezels in de buitenlucht kunnen kanker veroorzaken.

Verbod onuitvoerbaar

Vorige maand wees Vereniging Eigen Huis (VEH) erop dat het dreigende verbod voor vele duizenden huiseigenaren onuitvoerbaar is. De club pleit voor 'serieuze en bestendige financiële ondersteuning' van huiseigenaren. Er was weliswaar een subsidiepot van 75 miljoen euro beschikbaar voor sanering, maar die is inmiddels leeg. Volgens de brievenschrijvers zou uitstel van de maatregel echter ten koste gaan van de uitvoerbaarheid van de sanering. (ANP)