of 58952 LinkedIn

Brabant wil reconstructiewet concentratiegebieden van tafel

De reconstructiewet die het platteland opdeelt in boeren gebied en boerenvrij gebied is binnen een half jaar va tafel. Dat stelt - en hoopt- de provincie Noord-Brabant na een uitspraak van de Raad van State.

De provincie Noord-Brabant geeft de zogenoemde reconstructiewet voor concentratriegebieden nog ongeveer een half jaar. ‘We gaan ons via de kanalen van het IPO (Interprovinciaal Overleg) hardmaken voor het terugtrekken ervan’

Raad van State

Daarmee reageert de provincie op een uitspraak van de Raad van State waarin Brabant op de vingers wordt getikt wegens het opheffen van de geldende reconstructieplannen. Deze werden eind vorige eeuw door het rijk verplicht gesteld om negatieve effecten van de bio-industrie te verminderen. Het buitengebied werd opgedeeld in landbouwconcentratiegebieden en extensiveringsgebieden waar het boerenbedrijf juist aan banden wordt gelegd. Om het uitbreken van dierziektes als varkenspest tegen te gaan, gelden minimale afstanden tussen de bedrijven. Deze moeten als een soort brandgang verspreiding van een virus voorkomen.

Van reconstructieplan naar structuurvisie
De provincie Noord-Brabant heeft het in de plannen vastgelegde beleid de laatste jaren overgenomen in een aantal inmiddels opgestelde provinciale structuurvisies. Hierdoor raakte de reconstructiewet overbodig, waarna deze door de provincie werd afgeschaft. Het Rijk stemde hiermee in.

 

Van structuurvisie naar reconstructieplan
Milieugroeperingen, diverse gemeenten en andere belanghebbenden maakten echter bezwaar bij de Raad van State. Dit rechtsorgaan concludeert nu dat het opheffen van de structuurplannen onwettig is: zolang de rijkswet niet is opgeheven dient er voor elk concentratiegebied een geldend reconstructieplan te liggen. Dit kan dus niet zomaar vervangen woorden door een provinciale structuurvisie. Zowel de provinciale opheffing als de door het Rijk hieraan verleende goedkeuring werd vernietigd.

Geen directe gevolgen, wel lobbyen
Brabant laat weten het gebrek te zullen repareren, maar verwacht verder dat de uitspraak geen grote praktische consequenties zal hebben. ‘We hopen wel dat de reconstructiewet nu zo snel mogelijk wordt ingetrokken. Daar gaan we via het IPO nog maar eens voor lobbyen’, aldus een woordvoerder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.