of 60220 LinkedIn

Brabant wil getroffen veehouders tegemoetkomen

Brabantse veehouders moeten drie maanden uitstel krijgen om aan de strengere stikstofeisen te voldoen. Met dit voorstel van Gedeputeerde Staten hoopt de provincie de meest acute zorgen van Brabantse boeren weg te nemen.

Brabantse veehouders moeten drie maanden uitstel krijgen om aan de strengere stikstofeisen te voldoen. Met dit voorstel van Gedeputeerde Staten hoopt de provincie de meest acute zorgen van Brabantse boeren weg te nemen.

Kwart veehouders getroffen

De provincie Noord-Brabant is met Gelderland het zwaarst getroffen door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ruim driehonderd deels al vergunde projecten lopen nu alsnog gevaar. Vooral de Brabantse veehouderijen worden zwaar getroffen. Circa een kwart van hen moet voor 1 januari 2020 een nieuwe, vergunbare aanvraag hebben ingediend, om hun stallen aan te passen aan de strengere stikstofnorm.  

Drie maanden respijt

Volgens een woordvoerder van de provincie gaat het zeker om ‘enige honderden veehouders’. Complicerende factor is dat het systeem dat de stikstofeffecten meet, Aerius, pas per 1 september is aangepast aan de nieuwe, strengere normen. Tot die tijd tasten veehouders over de toelaatbaarheid van hun uitstoot in het duister. Daarom stelt GS nu aan de Provinciale Staten voor om veehouders eenmalig drie maanden  respijt te geven tot 1 april 2020.


Taskforce
De provincie verwacht dat vanaf september de vergunningverlening weer op gang komt. Bij bedrijven die niet aan de strengere stikstofnorm kunnen voldoen, wordt bekeken of elders de stikstofuitstoot kan worden beperkt (salderen) . Dan zou een vergunning onder voorwaarden kunnen worden verleend. Ook heeft Noord-Brabant inmiddels een taskforce ingesteld om oplossingen te vinden voor ‘projecten van groot provinciaal belang’ die door de uitspraak van de Raad van State zijn getroffen.


Niet hard te maken
De Raad van State verwees eind mei het landelijke Programma Aanpak Stikstof naar de prullenmand. Veel vergunningen rond Natura2000-gebieden waren verleend op grond van verwachte toekomstige positieve gevolgen van de compensatiemaatregelen. Maar of die straks daadwerkelijk het gewenste effect hebben, is volgens de raad niet hard te maken. Daarom voldoet het PAS niet aan de voorwaarden en kan het niet worden gebruikt als basis voor toestemming van stikstof uitstotende activiteiten. Inmiddels is ook een landelijk adviescollege onder leiding van Johan Remkes ingesteld om de stikstofproblematiek op te lossen. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wottsjer (Watcher) op
Als er zoveel en dramatische gevolgen aan die uitspraak hangen, dan wil ik niet weten wat de gevolgen voor natuur en milieu geweest zouden zijn als die allemaal omgezet zouden zijn in legale vergunningen. Kennelijk was Brabant goed op weg de laatste vierkante meter natuur in de gier te drenken.
En nou is Leiden in last.
Misschien eens goed nadenken over wat natuur en milieu voor belangen zijn?
Door A. Brouwer (adviseur belastingen) op
Onbegrijpelijk! Nederland behoort tot de wereldtop, gemeten in stikstofvervuiling, per hectare. Tegelijk treuzelt het met de stikstofvervuiling terugdringen, ondanks hoge gezondheidskosten.
De Belgische cardiologenvereniging waarschuwde voor de gezondheidsschade die stikstofdioxide veroorzaakt: hartfalen en longaandoeningen(…) Tijdens smog is er een stijging 10-15 %. van het aantal hartaanvallen.
De landbouw industrie en verkeer zijn de grootste bronnen van de stikstofvervuiling. Stikstofvervuiling (waaronder ammoniak) bedreigt het drinkwater. De hoogste tijd dat de extreem grote veestapel wordt gedecimeerd. Ondanks de grote gezondheidsschade vormt het slechts 2 % van het BBP. Nederland is te klein voor intensieve veehouderij. Daarnaast de hoogste tijd dat we stoppen met verhogen van de maximum snelheid, de vervuiling neemt boven de 90 km per uur exponentieel toe.
Door Spijker (n.v.t.) op
De stikstof-gekte is het nieuwste fenomeen.