of 60220 LinkedIn

Brabant versoepelt voorwaarden megastallen

Provinciale Staten van Noord-Brabant willen meer megastallen toestaan dan tot voor kort de bedoeling was. Oude toezeggingen worden waar mogelijk nagekomen.

Een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant hoopt rechtszaken met veehouders te voorkomen, door de voorwaarden voor megabedrijven te versoepelen. Ondernemers die kunnen aantonen dat een gemeente in het verleden bereid is geweest tot planologische medewerking aan de verplaatsing of uitbreiding van hun bedrijf, kunnen daardoor nu ook bij de provincie rekenen op een coulante houding.

 

De Brabantse Staten besloten vorig voorjaar per direct tot een forse aanscherping van het beleid rond de intensieve veehouderij. De bouw van nieuwe stallen werd verboden, en de omvang van toekomstige megastallen werd beperkt tot maximaal 2,5 hectare. Alleen voor ‘lopende zaken’ zou een uitzondering worden gemaakt.

 

Tot voor kort stelden de Staten als harde voorwaarde dat alleen veehouderijen die een schriftelijke aanvraag konden overleggen, als lopende zaak zouden worden aan gemerkt. Dit is nu losgelaten. Een meerderheid vindt het voldoende als een veehouder kan aantonen dat een gemeente bereid is geweest tot planologische medewerking. Hoeveel megabedrijven er door deze versoepeling bij komen, is volgens een woordvoerder van de provincie niet duidelijk.

 

In december schreef gedeputeerde Ruud van Heugten (ruimtelijke ontwikkeling, CDA) aan de Staten dat zeker dertig veehouders onevenredig in hun belangen dreigden te worden geschaad door het nieuwe provinciale beleid. Daarbij hingen de provincies claims boven het hoofd die volgens Van Heugten konden oplopen tot 10 à 15 miljoen euro. Landbouwbelangenorganisatie ZLTO had al aangekondigd boeren te zullen ondersteunen bij het indienen van claims.

 

Eerder bij de provincie ingediende ontheffingsaanvragen hebben een directe relatie met de Reconstructiewet. Ondernemers die willen bouwen op maagdelijke grond of een bestaand bedrijf willen uitbreiden, doeken een bedrijf op nabij natuurgebieden of woonwijken. Ontheffingsaanvragen worden van geval tot geval door GS beoordeeld, en ter kennis gebracht van Provinciale Staten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.