De financiële steun voor de boeren was voor Provinciale Staten een belangrijke voorwaarde om de strengere eisen op te leggen. Er komt onder andere een investeringsfonds waaruit (jonge) boeren goedkoop kunnen lenen. Voor boeren die bijzonder willen innoveren is er subsidie. Veehouders die willen stoppen krijgen hulp.

 

Sanering

Het geld van de provincie komt bovenop de 200 miljoen euro die het nieuwe kabinet in het regeerakkoord heeft gereserveerd voor een sanering van de varkenshouderij, met name in Brabant. (ANP)