Tegen de gaswinning is in de hele regio veel verzet. Tegenstanders vinden dat die winning haaks staat op de omslag die moet worden gemaakt naar duurzame energie. Ook zijn er veel zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico’s voor natuur en milieu.

 

Verkeerd signaal

De provincie en gemeenten vrezen bovendien bodemtrillingen of bodemdaling: 'Uitbreiding van de gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Voor inwoners is het een verkeerd signaal om de komende jaren juist meer gas te winnen.' (ANP)