of 59179 LinkedIn

Brabant heeft hulp rijk nodig voor schoner water

De provincie Noord-Brabant en de waterschappen hebben te weinig instrumenten om zelfstandig de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te realiseren. Hulp van het rijk blijft nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Hulp van het rijk blijft nodig om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De provincie Brabant en de waterschappen hebben te weinig instrumenten om zelfstandig de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) op tijd te realiseren. In die Europese richtlijn staan de eisen waaraan de waterkwaliteit van oppervlaktewateren en grondwater moet voldoen.

Knelpunten

De waterkwaliteit in Noord-Brabant is de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar er is nog een aantal knelpunten. Het gaat om onder meer nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica. De provincie en de waterschappen hebben nu, en ook straks na de invoering van de Omgevingswet in 2019, te weinig instrumenten in handen om zelfstandig en tijdig die zogeheten KRW-doelstellingen te realiseren. ‘Provincies en waterschappen kunnen ook na 2019 niet zonder een krachtig, generiek instrumentarium waarvoor het rijk verantwoordelijk is’, stellen onderzoekers van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht in een rapport.


Programmatische aanpak

De provincie Noord-Brabant en de waterschappen gaan het onderzoeksrapport gebruiken in de discussie met het rijk over de vorming en uitwerking van de Omgevingswet en in het kader van de Delta aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. ‘Duidelijke afspraken over ieders rol in het realiseren van waterkwaliteitsdoelen, kunnen overheden en ook andere partijen helpen zich te committeren aan een programmatische aanpak’, stellen de onderzoekers in hun advies.


In Noord-Brabant heeft de Kaderrichtlijn Water betrekking op ongeveer honderd rivieren, kanalen, beken, stromen en plassen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Relevante Parlementaire Dossiers