of 59345 LinkedIn

Brabant groeit harder dan verwacht

De bevolking neemt de komende 25 jaar toe, zelfs sterker dan verwacht. Dat blijkt uit de geactualiseerde bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant.

Noord-Brabant moet tot 2025 jaarlijks 10.000 nieuwe woningen bouwen. De bevolking neemt de komende 25 jaar toe, zelfs sterker dan verwacht. Dat blijkt uit de geactualiseerde bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant.

Groei met 115.000 personen

De provincie stelt om de drie jaar een nieuwe prognose op. De bevolkingstoename concentreert zich in de Brabantse steden. West-Brabant wordt juist tot de anticipeerregio’s gerekend. Volgens de nieuwe provinciale prognose neemt het inwonertal van heel Noord-Brabant toe van bijna 2.480.000 in 2014 tot een maximum van zo’n 2.595.000 mensen aan het einde van de jaren ’30. Dit betekent dat de Brabantse bevolking de komende 25 jaar naar verwachting nog met ongeveer 115.000 personen zal groeien. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde onlangs in de Balans voor de Leefomgeving zelfs nog hogere prognoses voor Brabant, zegt een woordvoerster. ‘Volgens onze prognose groeit de bevolking van Noord-Brabant tussen 2012 en 2040 met 148 duizend personen en met 155 duizend huishoudens.’

 

Toename woningvoorraad nodig

Als gevolg van de groei blijft de Brabantse woningvoorraad tot aan het einde van de prognoseperiode groeien, al neemt de groei in de loop van de jaren wel sterk af. “Al met al wacht Brabant de komende tijd nog een behoorlijke woningbouwopgave. Alleen al de eerstkomende tien jaar zal de woningvoorraad nog met meer dan 100.000 woningen moeten toenemen, oftewel ruim 10.000 woningen (netto) per jaar”, stelt de provincie.

 

Migratie speelt belangrijke rol

De groei wordt vooral veroorzaakt door de stijgende levensverwachting, maar ook migratie speelt een belangrijke rol. “De laatste tijd kent Brabant weer duidelijk positieve buitenlandse saldi. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met het toegenomen aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie’, meldt de provincie. Brabant gaat ervan uit – mede gebaseerd op CBS-gegevens - dat die instroom de komende jaren structureel  hoog blijft. De buitenlandse (arbeids)migranten zullen zich voor een belangrijk deel in de stedelijke concentratiegebieden vestigen, maar deels ook in de landelijke gebieden.

 

Binnenlandse migratie

De binnenlandse migratiecijfers verschillen per regio, maar zijn per saldo licht positief. Dit betekent dat zich de laatste jaren weer meer mensen vanuit de andere provincies in Brabant hebben gevestigd, dan dat er vanuit deze provincie naar elders in Nederland zijn vertrokken. Brabant verliest vooral migranten aan de Noordvleugel van de Randstad. Het zijn veelal jongvolwassenen (15-29 jarigen) op zoek naar onderwijs en werk buiten hun provincie. De meeste komen van het platteland. Daar staat tegenover dat de stedelijke concentratiegebieden juist veel jongvolwassenen zien komen. Het zijn daar de jonge gezinnen die vertrekken.

 

Woningbouw gemeenten

Gedeputeerde Staten zullen de Brabantse gemeenten informeren over de nieuwe prognosegegevens, zo laat de provincie weten. Per gemeente biedt de prognose een indicatie van de planningsruimte voor woningbouw in de komende jaren. Deze ‘programma-indicatie’ is richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.