of 62236 LinkedIn

Brabant drukt windmolens door in Steenbergen

De Steenbergse wethouder Wilma Baartmans wist niet wat ze hoorde. Wat, drukt de provincie ons vier kolossale windmolens door de strot? ‘Ik geloofde het gewoon niet’, zegt de wethouder van Gewoon Lokaal! Toch was het zo.

De provincie Brabant heeft Steenbergen buitenspel gezet bij de bouw van windmolens in Dinteloord. Wethouder Wilma Baartmans voelt zich in het ootje genomen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings zegt dat ze de gemeente vaak genoeg heeft gewaarschuwd.

De Steenbergse wethouder Wilma Baartmans wist niet wat ze hoorde. Wat, drukt de provincie ons vier kolossale windmolens door de strot? ‘Ik geloofde het gewoon niet’, zegt de wethouder van Gewoon Lokaal! Toch was het zo. Op 12 september meldde het provinciebestuur van Noord-Brabant dat het had besloten ‘om de bevoegdheid van de gemeente Steenbergen in te trekken voor de realisatie van windenergie bij het Volkerak.’ Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) schreef ook waarom: Steenbergen kwam door een nieuwe coalitie en een knellend raadsakkoord de afspraak uit 2011 niet na voor ‘tijdig voldoende windenergie.’

Belazerd
Baartmans voelt zich ‘belazerd’ door het provinciebestuur. De wethouder: ‘Ik ben misschien naïef geweest, maar ik vertrouwde erop dat we eensgezind hetzelfde pad afliepen, maar gedeputeerde Spierings nam een zijstraat die ik niet zag aankomen. Ze had kennelijk een andere agenda. Ik had haar op dinsdag 10 september nog aan de telefoon. We spraken over een windmolenalternatief dat het college van Steenbergen had gepresenteerd. Ze vroeg of ik haar daarover wilde mailen. Wij zouden over dat plan op donderdagochtend met windmolenboer GreenTrust verder praten. De gedeputeerde sprak met geen woord over de onvrede die er kennelijk leefde bij de provincie. Geen woord ook over een brief die eraan zat te komen. De pers wist eerder van die brief dan het college van Steenbergen.’

Hogere windmolens
Acht jaar geleden spraken de gemeenten in West-Brabant af dat ze zouden bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020, en stelden een bod voor de ontwikkeling van windenergie op. Windmolens in de gemeente Steenbergen hoorden daarbij. In 2013 werden deze afspraken opgenomen in het akkoord Wind op Land 2020. De vier molens die sinds 2015 in het dorp Dinteloord staan, zijn 77 meter hoog en leveren te weinig elektriciteit om te voldoen aan de afspraken. Dinteloord is tegen de komst van meer of grotere molens. De komst van nieuwe windmolens leidde in maart van dit jaar tot het vertrek van de VVD uit het Steenbergse college, dat nu wordt gevormd door GewoonLokaal!, Volkspartij en CDA.

Het college van Steenbergen denkt dat acht maximaal 150 meter hoge windmolens langs het Volkerak rendabel zijn, voldoende energie opleveren en uiteindelijk voor Dinteloord acceptabel zijn. Het college van GS rekent op minder, maar veel hogere windmolens en heeft de Staten gevraagd om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het plan om de huidige vier windmolens te slopen en in de Karolinapolder in Dinteloord vier windmolens van 180 tot 234 meter neer te zetten. Wethouder Baartmans: ‘Die windmolens komen op een andere plek en worden in een ruit gezet. Dat is niet in overeenstemming met onze structuurvisie.’

Ontbreken draagvlak
Voor de grote windmolens is geen draagvlak, zegt de wethouder van GewoonLokaal! ‘De inwoners willen het niet, de gemeenteraad wil het niet en het college ook niet.’ Baartmans weet dat Steenbergen geen juridisch bezwaar kan maken tegen de beslissing van de provincie. ‘Maar bestuurlijk doen we van alles’, zegt de wethouder.

In een reactie zegt gedeputeerde Spierings dat de provincie de gemeente meermaals heeft laten weten dat het geduld opraakte ‘omdat de gemeente haar afspraak niet nakwam.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 18 van deze week (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
De subsidie lobby is sterk. ABN en Shell komen wekelijks op de koffie bij Rutte. het gaat niet om het milieu, het gaat on GELD verdienen
Door Karin (Burger) op
‘We zien de provincie als een verbindende schakel tussen het Rijk, regio's en gemeenten’

Blijkbaar past ‘doordrukken’ ook in deze visie.

Uit het bestuursakkoord van de provincie:

‘Een energie-neutrale en circulaire samenleving. De Energieagenda 2019 – 2030 vormt hierbij de leidraad voor ons handelen. Met een strategie waar Brabant gezonder, mooier en sterker van wordt, geven we op een Brabantse wijze invulling aan onze afspraken met het Rijk. We zien de provincie als een verbindende schakel tussen het Rijk, regio’s en gemeenten. Onze inzet is gericht op het creëren en benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. In de vier Regionale Energiestrategieën zitten we als gelijkwaardige partner aan tafel. Draagvlak in de samenleving voor de energietransitie is voor ons essentieel. Daarom bevorderen we de komende periode dat onze inwoners kansen zien en kunnen meedoen, zowel op weg naar besluitvorming als bij het delen van de opbrengsten.’
Door Karin (Burger) op
Er wordt in dit artikel niet gesproken over de rol van ontwikkelaar/ energiereus Innogy. Er lag in 2011 een aanbod vanuit de gemeente naar de provincie voor opschaling van de windturbines van Innogy OP de Karolinadijk. Innogy heeft op 5 februari 2018 een plan ingediend voor windturbines IN de Karolinapolder, in een ruitvorm en dichtbij de woonkern van Dinteloord. Dus een nieuw windpark waarbij een MER vereist is. Dit is niet gebeurd. Er zijn zienswijzen ingediend op een rapport wat door Innogy zelf in elkaar geknutseld is. Een natuuronderzoek ontbrak en werd pas na het zienswijzetraject geleverd. De gemeente wilde geen vergunning voor geven voor het plan, gezien het in strijd is met goede ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan. Innogy wil vervolgens niet samenwerken met Greentrust en de gemeente, die een beter plan hebben. Innogy heeft gelobbyd bij de provincie en de gedeputeerde Spierings trapt erin. Met het gevolg dat zij ingrijpt in een democratisch proces in de gemeente Steenbergen. Zij spiegelt nu een onvolledig en onjuist verhaal voor aan de statenleden en heeft het democratisch proces in de gemeente Steenbergen ernstig geschonden. Ook ondermijnt zij met haar actie draagvlak voor de energietransitie in haar provincie. In plaats van voor verbinding en samen de schouders eronder, zorgt zij voor verdere polarisatie. Zij schets een verhaal dat er draagvlak is bij omwonenden/ inwoners voor het plan van Innogy. Dat is er absoluut niet. Deze casus rammelt aan alle kanten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners