of 59185 LinkedIn

Bouwverbod buiten woningmarktregio van kracht

Alleen in afstemming met gemeenten, kunnen ze om ontheffing van het verbod vragen.

Woningbouwcorporaties mogen sinds gisteren geen woningen meer bouwen of aankopen buiten de wettelijk vastgestelde woningmartkregio waartoe zij behoren. Met de publicatie van die regio’s in de Staatscourant van 30 augustus moeten ze zich beperken tot hun kernwerkgebied. Alleen in afstemming met gemeenten, kunnen ze om ontheffing van het verbod vragen.

Uitzondering voor landelijke huisvesters 

Minister Stef Blok (Wonen) heeft negentien woningmarktregio’s vastgesteld conform de voorstellen die gemeenten hadden ingediend. De indeling is onmiddellijk van kracht, evenals het verbod voor woningcorporaties om buiten hun kernregio nieuwbouw te plegen of woningen aan te kopen. Er is een uitzondering voor de zogenoemde categorale huisvesters; de corporaties die landelijk opereren voor bijvoorbeeld ouderen of studenten.

 

Kerntaak

De wetswijziging vloeit voort uit de aanpassingen van de Woningwet, waarin is vastgelegd dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak: sociale huisvesting verzorgen in hun eigen woningmarktgebied. De problemen bij Vestia waren aanleiding voor de herbezinning op het woningstelsel. 

 

Indeling

Op de website van Aedes is de indeling te vinden. De kleinste regio bestaat uit bijna 126.000 huishoudens (Food Valley), de grootste uit bijna 1,2 miljoen (Haaglanden / Midden Holland / Rotterdam). Blok gaat alle gemeenten over de indeling informeren. (Bron: Aedes)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Het gevolg is dat er belachelijk grote en onlogische woningmarktregio's gevormd worden. Tel uit je winst...
Door Marinus Kempe (directeur-bestuurder De Kernen) op
Na 50 jaar goede huisvesting te hebben verzorgt, mogen we nu in 2 van de 6 gemeenten waar we actief zijn als Woonstichting De Kernen, geen (nieuwe)sociale meer toevoegen aan onze voorraad. Wetgeving bedoeld om grote corporaties te beperken, heeft dus voor ons als kleine (4500 woningen) corporatie dit rare effect! Beetje jammer voor onze klanten toch?!